Färska medlemssiffror från Svenska Golfförbundet. Genrebild: Getty Images

Golfsverige i siffror

Fler golfspelare – men många klubbar tappar medlemmar

Medlemskapen och antal spelare ökar. Samtidigt tappar majoriteten av golfklubbarna medlemmar.

Text: Olof Åsgård • 2023-10-31 Uppdaterad 2023-11-01

I mitten av oktober gjordes slutmätningen för 2023 och siffrorna från Svenska Golfförbundet visar att antalet medlemskap ökat med 2 139 till 538 342, en ökning med 0,4 procent. På individnivå tillkom 1 037 spelare till 506 614, en ökning med 0,2 procent.
– Det är fantastiskt att se att golfen står så stark i en osäker tid – och att medlemsantalet till och med ökar. Över en halv miljon svenskar har i år valt att prioritera ett medlemskap i en golfklubb, trots ökade levnadskostnader och i konkurrens med andra fritidsaktiviteter. Det är ett högt betyg till Golfsverige, säger Gunnar Håkansson, Generalsekreterare Svenska Golfförbundet.

Vi blir yngre

Antalet kvinnor har ökat med en procent sedan före pandemin, men antalet män har ökat ännu mer vilket gjort att andelen kvinnor minskat från 26,9 procent 2019 (före pandemin) till 24,6 procent i år.
På juniornivå (upp till 21 år) ökar det totala antalet till 67 128, jämfört med 62 620 under 2022. 85,2 procent är pojkar och 14,8 procent flickor.
Under pandemin ökade antalet juniorer rejält, efter pandemin har antalet flickor sjunkit tillbaka till nästan samma nivå som vid 2019. 12,4 procent av landets alla golfspelare är juniorer.
Snittåldern har sjunkit från 49,1 förra året till 48,8 i år. Män är i snitt 46,8 år och kvinnor 55,0 år.

Klubbar tappar medlemmar

Det finns 445 golfklubbar i Sverige, en minskning med tre jämfört med förra året. 396 är ideella föreningar och 49 är golfbolag. Genomsnittsklubben har 1 210 medlemmar, vilket är en ökning med tio.
Här kan dock en tydlig förändring skönjas i hur medlemmarna fördelas.
De tio största klubbarna har tillsammans lika många medlemmar som de 230 minsta klubbarna.
100 klubbar har fått fler medlemmar, 70 klubbar har oförändrat antal och 275 har tappat medlemmar. Alltså har 62 procent av landets golfklubbar färre medlemmar i år än förra året. 
– Även om antalet medlemmar har ökat nationellt är det väldigt stora variationer på klubbnivå. Sex av tio golfklubbar har färre medlemmar i år jämfört med 2022. Även klubbarna har ju drabbats av ökade driftskostnader, vilket sammantaget gör att flera klubbar har tufft att få ihop ekonomin, säger Gunnar Håkansson.


Text: Olof Åsgård • 2023-10-31
NyheterGolfsverigeGolfsverige i siffrorMedlemssiffrorMedlemsstatistikNyheterStatistik
Scroll to Top