Robin Stålebring ingår i Golfskolans tränarpanel och driver Stålebring Golf Academy på Öjestrand GC. Foto: Karl Nordlund.

Fem saker du kan förbättra utan en tränare

Så maxar du inomhussäsongen på egen hand.

Text: Robin Stålebring • 2023-01-02 Uppdaterad 2023-01-02

Vintersäsongen är en perfekt period för att jobba på att utveckla ditt golfspel långsiktigt. Något som många av olika anledningar väljer att göra på egen hand. Jag kommer därför att gå igenom fem olika punkter som kan lyfta olika delar av ditt spel under inomhusträningen. Och alla av dem kan utföras utan hjälp av tränare.

1. Ta reda på ditt spridningsmönster
Begreppet spridningsmönster (eller dispersion) är välkänt hos proffsen och bättre spelare, men samtidigt ganska okänt för många amatörer. Ett spridningsmönster framträder genom en serie slag som en spelare slagit mot samma mål, exempelvis tio järnsjuor mot en flagga på rangen, och avspeglar hur golfaren sprider slagen – sett till längd och riktning. Det är inte ovanligt att en spelare kan ha ett liknande spridningsmönster med de flesta av sina järnklubbor, men sedan visa upp andra tendenser med träklubbor eller hybrider.

Syftet är inte att du ska försöka ändra ditt spridningsmönster. Har du en slice kan du dra nytta av att känna till med vilka klubbor den regelbundet framträder och ta hänsyn till detta i ditt spel. Spelare som har koll på sitt spridningsmönster ger sig själva en möjlig fördel ute fördel på banan genom att anpassa sitt spel efter detta både från tee och in mot greenen.

Slår du inomhus med en TrackMan har du en utmärkt möjlighet att enkelt ta reda på sitt spridningsmönster. Detta genom att använda funktionen ”Dispersion” i TrackMan som enkelt och överskådligt visar ditt spridningsmönster med alla klubbor. Slå igenom samtliga klubbor i bagen och svinga precis som du annars brukar göra för att få en ärlig och rättvisande bild av ditt spridningsmönster.

2. Den enkla superövningen som lyfter din bollträff
Under en sämre dag på golfbanan kan det kännas som att du träffar överallt på bladet, utom i mitten. Den som gräver djupare i TrackMans analysfunktioner lär dock se att spridningen på felträffarna troligen inte är så stor som du själv tror. Och detta även under dina golfmässigt sämre dagar. Genom att använda ”Impact Location” i TrackMan ska du ta reda var på bladet du oftast träffar när du inte är i mitten av klubbhuvudet.

Du kommer att bli förvånad över hur konsekvent dina felträffar samlas inom samma område. Exempelvis långt ned på bladet eller klubbans tå. Ja, eller kanske inne mot huvudets klack. När du får koll på detta ska du sedan ta itu med den enkla övning som jag vill förmedla. Nämligen att du ska ställa dig och slå ett antal bollar där du försöker att träffa motsatt sida av klubbhuvudet, jämfört mot din vanliga miss. Detta kommer att förflytta din träffbild mot mitten eftersom en tydlig jämnvikt uppstår när du utför övningen – som är perfekt att göra helt på egen hand och med alla klubbor i bagen.  

3. Få koll på slaglängderna en gång för alla.
Medelgolfaren lägger i regel alldeles för stor vikt vid att kunna slå så långt som möjligt med järnklubborna. Tittar vi däremot på proffsen och den bättre spelaren handlar däremot nästan allt om att veta sina slaglängder. Att ha full koll på hur långt varje klubba flyger utan rull är en kunskap som är enormt användbar ute på banan. Mitt tips är att lämna ditt ego hemma och boka två timmar i ett TrackMan-bås för att slå igenom hela bagen och anteckna hur långt varje klubba flyger – alltså ren carry. Använd dig sedan av denna information på banan och upptäck hur enkelt det är att spela med rätt klubba. 

4. Öka din svinghastighet för längre slag.
Vill du slå längre utan att vända upp och ned på tekniken finns det en mycket effektiv metod som kort och gott lyder: TA I MER! Det som är så självklart i andra idrotter verkar ha kommit i skymundan i golfen där många strävar efter en perfekt och lugn sving. Men längd kräver kraft och hastighet. Vill du slå längre är det enklaste sättet i många fall det mest effektiva – att VÅGA ta i mer.

Klubbhuvudets hastighet ser du under ”Club Speed” i TrackMan. Testa vad som händer med detta värde om du verkligen bara fokuserar på att ösa på. Ekvationen är enkel – en högre klubbhastighet generar mer slaglängd. Sätt gärna upp dina egna hastighetsrekord för varje klubba och försök att spränga dessa om och om igen under hela vintern.

5. Klocka din rutin
Forskningen säger att vi inte kan behålla fullt fokus under mer än ett par sekunder från att vi adresserat bollen till att vi startar svingen. Du kan därför prestera avsevärt bättre på banan genom att förbättra dina förberedelser inför slaget.

Utnyttja vintern till att effektivisera din rutin inför slaget där du framför allt ska undvika att bli stillastående över bollen. Börja med att klocka slagrutin – från att du går fram till bollen och ska adressera den till att du startar din sving. Om möjligt kan du gärna be en kompis hjälpa dig att ta tid. Sikta på att hålla rutinen under tio sekunder. Tar den mer tid än så rekommenderar jag att du försöker identifiera vilket moment som du behöver minska eller snabba upp. När du nått fram till en rutin som tar mindre än tio sekunder kan du hårdtesta den under en simulatorrunda på en av TrackMans alla golfbanor.


Text: Robin Stålebring • 2023-01-02
GolfskolanGolfskolanRobin Stålebring
Rulla till toppen