PING i230 började luftas på tourerna under sommaren.

PING uppdaterar populärt tourjärn

i230 landar i svenska butiker i början av november.

Text: Eric Franzén • 2022-10-25 Uppdaterad 2022-10-25

Efter fyra år är ersättaren till i210 slutligen här. Ett cavityjärn som till viss del riktades mot den något bättre spelaren och exempelvis använts av namn som Viktor Hovland, Linn Grant och Lee Westwood. Nya i230 innebär inget avsteg från detta, utan har i ett tidigt skede redan dykt upp i bagarna hos exmpelvis David Lingmerth och Stewart Cink.

I jämförelse med föregångaren är designen något mer stilren. De längre järnen har också fått en något kortare blandlängd än i210, vilket bidrar till ett något kompaktare intryck bakom bollen. Huvudet bygger på en gjuten femdelskonstruktion i rostfritt stål där ett elastomerinlägg på 21 gram stoppats i för att sänka tyngdpunkten, som ihop med volframvikterna i tå samt hosel också bidrar till ökad MOI. 
Träffytan är baserad på de MicroMax-skåror som återfinns i i59 och i525, vilka är frästa med ett tätare avstånd och därmed möjliggör extra skåror på bladet.

i230 landar i svenska butiker den 3 november. Priset ligger på 2165 kr per klubba med stålskaft, 2285 kr med grafit.

Svensk Golf säger: Ett mångsidigt järn där både tourspelare och klubbgolfare återfinns i målgruppen. i230 är precis som föregångaren inget distansjärn utan handlar främst om att leverera kontroll och precision till spelare med hyfsat pålitlig bollträff – vilket också understryks av loft som ligger i spannet 37° för järnsju och 45° för PW. Detta med en träffkänsla åt det mjukare och distinkt dämpade hållet som ger en ärligt tilltalande respons kring utflykterna på bladet när modellen provslås. 

ICrossover:
Som tänkbart alternativ till i230:s lägre järn lanserar PING samtidigt iCrossover, ett utiltyjärn med något kompaktare profil i loften 18, 20 och 22,5. Modellen ger något mer hjälp med bollhastigheten genom en flexibel träffyta i maråldrat stål samtidigt som huvudets sänkta tyngdpunkt också gör sitt för bollbanans höjd. Kommer med en justerbar hosel där bollflykten kan optimeras ytterligare genom åtta möjliga loft/lie-lägen. 
Priset hamnar här på 3450 kr.Text: Eric Franzén • 2022-10-25
UtrustningPing
Rulla till toppen