Nya Jailbreak A.I. Speed Frame hjälper till att sätta fart i bollen med Callaways nya Epic-drivers.

Utrustning

Jailbreak-ramen ska ge mer fart i Callaways nya Epic-drivers

Tredje generationen Epic är här och Callaway har återigen låtit A.I. arbeta för att få till maximal bollhastighet och förlåtande egenskaper.

Text: Olof Åsgård • 2021-01-15

Callaway släpper tre nya drivers – Epic Speed, Epic Max och Epic Max LS. Och två nya fairwaywoods. I utvecklingen har Callaway i större utsträckning än tidigare använt sig av maskininlärning och A.I.-teknik.

När första Epic-drivern, Callaway GBB Epic, lanserades 2017 var första gången vi fick bekanta oss med Jailbreak-teknologin. Då var det två runda stavar bakom träffytan som höll ihop sulan och toppen, vilket gjorde att huvudet expanderade mindre i träffen så att mer energi kunde ges till bollen. När uppföljaren Epic Flash kom två år senare hade stavarna utvecklats något för att fungera ännu bättre. Likaså i fjolårets Mavrik-drivers.
Så att Callaway skulle komma med ytterligare utveckling i Jailbreak-teknologin till årets drivers var väntat.
Den här gången tog de hjälp av A.I.-datorn och resultatet är en mer ramliknande form, Jailbreak A.I. Speed Frame. Genom att binda samman ”stavarna” så menar Callaway att de i större utsträckning kan hålla ihop konstruktionen både vertikalt (som tidigare versioner varit bäst på) och nu också ännu mer horisontellt. På så vis ska mer energi hamna i bollen, och mer nu än tidigare vid träffar utanför mitten.

Alla tre drivers har även Callaways heta träffyta Flash Face SS21 i hårt titanmaterial. När dessa skulle tas fram anlitades A.I.-datorn igen och samtidigt som den räknade ut Speed Frame räknades träffytor ut för respektive modell. Det blev tre olika konstruktioner anpassade efter driverhuvudenas geometriska form.


Vidare har Callaways ingenjörer arbetat med materialen i huvudet och mer kolfiber har använts vilket har dels sparat vikt, dels kunnat omplacera vikt långt ner för mer förlåtande egenskaper. I Jämförelse med fjolårets Mavrik har 18 gram sparats i kronan. En finess är att kronans tå i nya Epic-serien har klart mer kolfiber än hälen och runt skaftinfästningen, det bidrar till att göra huvudet mer drawfrämjande då mer vikt mot hälen hjälper till att stänga huvudet i träffen.

Nya Callaway Epic Speed bygger vidare på Mavrik-driverns aerodynamiska form, Cyclone Aero, där bakdelen är upphöjd för att minska luftmotståndet. Epic Speed har samma låga och framskjutna tyngdpunkt. Driverhuvudet har gjorts lite plattare än föregångaren Epic Flash vilket ska öka hastigheten. Epic Speed är nya seriens snabbaste driverhuvud, enligt Callaway, och riktar sig till duktiga spelare med god träffbild och svingteknik.

Callaway Epic Max är seriens mest lättslagna och förlåtande drivermodell som bygger vidare på motsvarande modell i Mavrik-serien, Mavrik Max. Konstruktionen ska ge hög bollstart, generera mest spinn och ha högst MOI-tal (tröghetsmoment). Skillnaden från Mavrik Max är att Epic Max utrustats med en viktskena i bak där en 17-gramsvikt kan justeras för önskad bollflykt.

Callaway Epic Max LS är en helt ny modell där Callaway flörtar med duktiga och snabbsvingande spelare som vill ha förlåtande egenskaper men kunna sätta mer tryck i bollen och med lägre spinn än de kan med Epic Max. Här är tyngdpunkten lite mer framskjuten än i Epic Max men MOI:n är fortsatt hög. Värt att nämna är att Epic Max LS inte är en ersättare för Callaways tidigare lågspinnande Sub Zero-modeller. LS ska läsas som lägre spinn, inte låg spinn. Likt Epic Max har Epic Max LS en viktskena bak men vikten väger 13 gram istället för 17 gram.

Att stoppa in exakt samma teknologier och konstruktioner i fairwaywoods som i drivers går inte eftersom form, storlek och sättet de används, träffas och svingas skiljer sig åt. Därför lät Callaway A.I.-datorn arbeta igen och resultatet blev ny Jailbreak-konstruktion även i nya Epic fairwaywoods, Jailbreak A.I. Velocity Blades. Principen är densamma men nu är det istället två vertikalt ställda blad som håller ihop konstruktionen. funkar bättre än ramen. Likt drivers har fairwayklubborna också Flash Face SS21. Mest intressant är att Callaway ska ha gjort träffytan väldigt het och samtidigt har den hela 36 procent större optimal träffzon än Mavrik-seriens fairwaywoods.

DRIVERS:

Callaway Epic Max.
Callaway Epic Max.

Callaway Epic Max
Pris 6 000 kronor
Loft 9°, 10,5°, 12°
Seriens mest lättslagna och förlåtande driver som hjälper till med bollhastighet och bollstart. Epic Max ska passa alla svinghastigheter och spelartyper.


Callaway Epic Max LS.
Callaway Epic Max LS.

Callaway Epic Max LS
Pris 6 000 kronor
Loft 9°, 10,5°
Epic Max LS riktar sig till spelare med hög svinghastighet men som inte har felfri teknik samt en inkonsekvent bollträff.


Callaway Epic Speed.
Callaway Epic Speed.

Callaway Epic Speed
Pris 6 000 kronor
Loft 9°, 10,5°, 12°
Epic Speed bygger på fjolårets Mavrik-driver och är för de duktigaste spelarna. 


FAIRWAYWOODS:

Callaway Epic Max FW.
Callaway Epic Max FW.

Callaway Epic Max FW
Pris: 3 500 kronor
Loft (FW): 13,5° (3+), 15° (3), 18° (5), 20° (Heaven Wood), 21° (7), 23° (9), 25° (11)
Förlåtande huvud som ger hög bollstart. Bör passa spelare med medel till hög svinghastighet. Här kan viktena skiftas för lägre eller högre bollflykt och spinn.


Callaway Epic Speed FW.
Callaway Epic Speed FW.

Callaway Epic Speed FW
Pris:
3 500 kronor
Loft (FW): 13,5° (3+), 15° (3), 16,5° (4), 18° (5), 21° (7)
Mindre huvud än Max och för skickliga spelare med höga svinghastigheter.


Text: Olof Åsgård • 2021-01-15
UtrustningCallawayDriversEpicFairwaywoodsUtrustning
Scroll to Top