De små upphöjningarna på kronan på G30-drivern ska bidra till att minska luftmotståndet och öka svinghastigheten.

Utrustning

Ping G30

Läs vad Svensk Golfs testpanel tycker om Pings nya driver G30.

Text: Oskar Åsgård • 2015-03-11 Uppdaterad 2019-12-11

SÅ LÄSER DU TESTET

Under rubriken “Svensk Golf säger” sammanfattar vi kort det viktigaste du behöver veta om varje modell. Därefter följer citat från testpanelen. Dessutom bjuder vi på de insikter vi fått om varje modell med hjälp av bollflyktsradarn TrackMan.

LAUNCH. Utgångsvinkeln mellan bollen och marken (horisonten) direkt efter träffen. Ihop med bollhastighet är launchvinkeln en avgörande parameter för hur högt och långt slaget kommer att flyga. Tumregeln är att ju långsammare du svingar, desto högre launchvinkel behöver du för att maximera längden på slaget.

SPINN. När du slår ett golfslag kommer bilen direkt efter träffen att börja rotera bakåt. TrackMan mäter spinntalet, vilket är viktigt att hålla koll på när du provar ut en driver eftersom det påverkar bollflykt och slaglängd. Både du själv, beroende på hur du svingar, och klubbans egenskaper påverkar spinnen. Det finns inget gyllene spinntal för alla spelare, men generellt kämpar spelare som svingar snabbare och/eller slår ner på bollen med för mycket spinn.

PRIS: 3 295 kr.
LOFT: 9, 10,5 samt 10 och 12 (SF Tec).
JUSTERBARHET:  Ja: loft +/- 1 grad.
STANDARDSKAFTLÄNGD: 45,75 tum.
FLER MODELLER: Ja, SF Tec och LS Tec.  

SVENSK GOLF SÄGER: En vidareutveckling av G25, där tyngdpunkten flyttats ytterligare några steg djupare i klubbhuvudet. De så kallade turbulatorerna på kronan ska bidra till att minska luftmotståndet i nersvingen.

SÅ GICK PANELSNACKET: “Mattsvart är riktigt läckert. Klubban tilltalar mig från grepp till klubbhuvud och känslan i svingen är balanserad och bra. Stark, effektiv bollflykt.”

“En riktig favorit. Jag gillar den från det att jag såg den och ändrar mig inte efter att ha sett bollflykten. Känns maximalt förlåtande, samtidigt som den är en av de absolut bästa längdmässigt.”

Ping G30
Genom att flytta tyngdpunkten längre bakåt i klubbhuvudet blir tröghetsmomentet i träffögonblicket större vilket minskar effekten av träffar utanför slagytans mitt.
Ping G30

Text: Oskar Åsgård • 2015-03-11
UtrustningDriversPingTestUtrustning
Scroll to Top