5de5b4b308ea3

Utrustning

Cleveland CG Black

Läs vad Svensk Golfs testpanel tycker om Clevelands nya driver CG Black.

Text: Oskar Åsgård • 2015-03-09 Uppdaterad 2019-12-11

SÅ LÄSER DU TESTET

Under rubriken “Svensk Golf säger” sammanfattar vi kort det viktigaste du behöver veta om varje modell. Därefter följer citat från testpanelen. Dessutom bjuder vi på de insikter vi fått om varje modell med hjälp av bollflyktsradarn TrackMan.

LAUNCH. Utgångsvinkeln mellan bollen och marken (horisonten) direkt efter träffen. Ihop med bollhastighet är launchvinkeln en avgörande parameter för hur högt och långt slaget kommer att flyga. Tumregeln är att ju långsammare du svingar, desto högre launchvinkel behöver du för att maximera längden på slaget.

SPINN. När du slår ett golfslag kommer bilen direkt efter träffen att börja rotera bakåt. TrackMan mäter spinntalet, vilket är viktigt att hålla koll på när du provar ut en driver eftersom det påverkar bollflykt och slaglängd. Både du själv, beroende på hur du svingar, och klubbans egenskaper påverkar spinnen. Det finns inget gyllene spinntal för alla spelare, men generellt kämpar spelare som svingar snabbare och/eller slår ner på bollen med för mycket spinn.

PRIS: 2 995 kr.
LOFT: 9, 10,5 och 12.
JUSTERBARHET:  Nej.
STANDARDSKAFTLÄNGD: 46/45 tum.

SVENSK GOLF SÄGER: Konstruerad specifikt med sikte på genomsnittsgolfare och väger in på fjäderlätta 260 gram. En lägre tyngdpunkt än föregångaren är anpassad för att ge en förlåtande driver med högre launch.

SÅ GICK PANELSNACKET: “Den känns (för) lång och har för lätt huvud och för mig blir den kombinationen svår att kontrollera. Men när man väl träffar känns det som att den går både högt och långt. Greppet är riktigt skönt.”

“Måste greppa ned rejält på den här för att få någon kontroll på den. Det är väldigt snyggt med det matta huvudet och det diskreta mönstret är elegant, men den känns lite för stor – nästan som en stekpanna.”

Cleveland CG Black
Cleveland har flyttat tyngdpunkten i årets CG Black lägre än i 2012 års modell av drivern, för att främja högre launch.
Cleveland CG Black

Text: Oskar Åsgård • 2015-03-09
UtrustningCleveland/SrixonDriversTestUtrustning
Scroll to Top