Många trängs utanför repen den här veckan. Foto: Christer Höglund

AIG Women's Open

Publikrekord för en dammajor väntas

Arrangörerna räknar med att 75 000 personer besöker Walton Heath under tävlingsdagarna.

Text: Roger Andersson • 2023-08-12 Uppdaterad 2023-08-12

SURREY. Det kommer den här veckan bli ett publikrekord för en dammajor. Runt 75 000 åskådare räknar arrangörerna med under tävlingsdagarna. Hittills finns inget som tyder på motsatsen. Det har varit täta åskådarled samtliga dagar under tävlingen. Åskådare som också får uppleva en annan sida av golfen än det vanliga tävlingsfokuset.

 Idag presenteras att Walton Heath, arrangörsklubben för AIG Women´s Open, har blivit GEO-certifierad. Jaha, tänker ni, det var ju kul. Men vad betyder det?

Enkelt uttryckt kan man säga att det är ett kvitto på att klubben arbetar hållbart för miljön i sin omgivning.

GEO står för Golf Environment Organization och är en skotsk icke-vinstdrivande organisation som arbetar med miljöfrågor. En slags Svanen-märkning om ni så vill. En klubb som blir certifierad granskas vart tredje år så att arbetet sköts kontinuerligt. Arbetet gör klubben exempelvis än mer trovärdig gentemot kommuner och myndigheter. I Sverige finns ett 20-tal golfklubbar med denna certifiering.

För Walton Heath handlar det främst om att samla regnvatten i dammar för att vattna med, att inte använda gödning i överdriven mängd, att sköta ljungen där det finns 175 arter av insekter och djurliv. 12 av dessa och ett antal fåglar är rödlistade, det vill säga riskerar att utrotas.

Solpaneler driver det mesta på klubben, klubbhus, restaurang och proshop. All ström kommer från förnybar energi. Restaurangen använder till största del råvaror från gårdar och producenter inom 15 km. De två golfbanorna ligger på kommunal mark och kring dessa finns vandringsleder och stigar för hundpromenader, allt sköts av klubbens banpersonal, liksom en idrottsplats i närheten.

R&A har också ett omfattande program, Greenlinks, för hållbara golftävlingar, den här majorn är inget undantag. Alla biltransporter för persontrafik, som courtesy cars, är elbilar, allt skyltmaterial som kan återanvändas förvaras till nästa major. Det material av tyg och liknande som inte kan sparas, går till en fabrik där det återvinns och blir ryggsäckar som delas ut till volontärerna på nästa års tävling.

På Walton Heath arrangeras naturvandring för golfpubliken. Guidad tur under tävlingen runt banområdet där man tittar på växt- och djurliv och guider berättar om vad som görs i hållbarhetsarbete. Stora vattenstationer för publiken finns där man kan fylla på sina vattenflaskor i stål, istället för engångsförpackningar i plast eller aluminium. All energi som förbrukas kommer från förnybar energi.

Foto: Christer Höglund

Text: Roger Andersson • 2023-08-12
TournyttAIG Women's OpenTournyttWalton Heath
Scroll to Top