Det kan dröja innan Henrik Stenson och alla andra LIV-spelare får tillgodoräkna sig världsrankingpoäng // Foto: Getty Images

OWGR

Många steg innan LIV Golf får världsrankingstatus

Det här måste uppfyllas innan LIV Golf blir godkända.

Text: Martin Strömberg • 2022-08-02 Uppdaterad 2022-08-02

LIV Golf Invitational Series har verkligen gjort avtryck under 2022 och man har lyckats locka över en mängd spelare från såväl PGA Tour som DP World Tour. Men för att verkligen kunna betraktas som en seriös utmanare och en tour som kan överleva på sikt saknas det kanske viktigaste: möjligheten för spelarna att samla världsrankingpoäng.

Utan den parametern uppfylld är sannolikheten stor att LIV aldrig kommer att bli mer än en parentes i golfvärlden. Den sjätte juli skickade LIV Golf Invitational Series därför in en ansökan till styrelsen i OWGR (Official World Golf Ranking), men mycket talar för att det kommer att dröja innan LIV Golf ens kommer på tal för världsrankingstatus.

OWGR har tydliga regler för vad som krävs och det är en lång lista som måste uppfyllas som LIV inte lyckas med som det ser ut idag.

• Att man arbetar för inkludering och använder icke diskriminerande metoder.

• Att tävlingarna spelas över 72 hål. Undantag görs för uppenbara utvecklingstourer/undertourer där tillstånd kan ges för 54-hålstävlingar.

• En öppen årlig kvalskola ska hållas inför varje ny säsong.

• Ett genomsnittligt startfält på minst 75 spelare sett över hela säsongen.

• Kvalgräns efter 36 hål oavsett om tävlingen spelas 54 eller 72 hål.

• En tydlig väg att ta sig vidare till någon av de sex internationella PGA-tourerna.

• Rimliga möjligheter för lokala spelare att ta sig in via till exempel måndagskval.

Vidare måste man arrangera minst tio tävlingar under säsongen, något som LIV Golf planerar att uppfylla nästa säsong då man spelar 14 tävlingar.

Även om LIV Golf på något sätt lyckas göra en snabb omstrukturering och därmed uppfylla punkterna ovan väntar en prövoperiod på ett år innan man kan bli godkänd och inkluderad, vilket innebär att 2024 är första möjliga säsong då LIV Golf kan få sin ansökan godkänd. Men det känns osannolikt. Vanligtvis tar själva ansökningsprocessen till OWGR ett till två år innan ansökan tas upp av en styrelse som består av de fyra arrangörerna av majors, PGA Tour, DP World Tour samt en representant sammanlagt från Asian Tour, Australasian Tour, Japan Golf Tour och Sunshine Tour.

Det finns också argument som LIV Golf kan framhålla som argument för sin sak. Prissumman är naturligtvis inga problem och det finns undantag från punkterna ovan som tidigare gjorts för PGA Tour när det gäller tävlingar utan kvalgräns samt Tiger Woods tävling Hero World Challenge på Bahamas som bara har 20 spelare i startfältet men som ändå får räkna världsrankingpoäng.


Golfskolan – se våra instruktionsfilmer:Text: Martin Strömberg • 2022-08-02
TournyttLIV Golf Invitational SeriesOWGRTournytt
Rulla till toppen