5de3630896608

Tournytt

Klubben vill storsatsa – får nej från kommunen

Vreta Kloster vill utveckla sin klubb och har kommit med flera olika förslag till kommunen. Men oavsett vilket förslag de lämnar in får de negativ respons och står still i planerna.

Text: Jesper Johansson • 2019-11-26

Västerviks Golfklubb håller just nu på att bygga upp en ny stadsdel på sin mark. Österåkers Golfklubb ska även de bygga bostäder för att finansiera klubben och deras satsning.

Flera andra klubbar runt om i landet försöker göra samma sak, så även Vreta Klosters Golfklubb. Men nu börjar de tröttna. Anledningen är att kommunen inte godkänner något av deras förslag.

Till Östgöta Corren säger Staffan Johansson, ordförande i Vreta Kloster Golf AB och klubbchefen Anders Svensson att de i flera år försökt hitta en lösning men ständigt känner sig motarbetade av kommunen.
– Våra stora byggnader med klubbhus och maskinhall är Q-märkta, vilket begränsar oss i våra möjligheter att utveckla och bygga om. Tydligen har byggnaderna ett enormt stort kulturhistoriskt värde, men jag har aldrig under mina 30 år här på klubben mött någon som kommit hit för att titta på dem ur det perspektivet, säger Anders Svensson till tidningen.

En Q-märkt byggnad innebär att den är en del i en kommunal detaljplan och ger skydd åt byggnaderna inom en detaljplans område. K-märkning är ett äldre, mer välkänt, uttryck för samma sak. Klubbhuset på Vreta har lågt i tak. Balkar måste vadderas för att inte gäster och personal ska skadas. Anders Svensson har nu tröttnat på det här.
– Det kan tyckas pittoreskt men det är en väldigt opraktisk miljö att jobba i.

Om man inte får bygga om byggnaden som används som klubbhus kanske ett nytt hus kan byggas? Vreta Kloster har undersökt saken och för fem år sedan inleddes projektet. Den beräknade kostnaden landade på ungefär 10-12 miljoner kronor och planen var att bygga ett föreningshus som fler kunde använda sig av. Klubben har fått hjälp med tre miljoner i finansiering genom olika bidrag som går att söka. Men det är inte nog för att projektet ska kunna inledas. Men klubben kom upp med en idé som gott och väl skulle räcka för att finansiera det nya klubbhuset: skrota niohålsbanan och istället låta bostäder byggas på den marken, som ägs av klubben.
– Banan är tärande för oss. Det är ganska låg beläggning på den och mycket jobb. Så vår tanke var att antingen sälja tomter eller hela marken till någon byggherre som tar det vidare. 

Golfklubbens skidspår blir officiellt Vasaloppscenter

Marken är visserligen inte Q-märkt. Men det tog trots det stopp för klubben och deras planer. Linköpings kommun har nämligen tagit beslutet att klubben är belägen i ett landsbygdsområde vilket ändrar förutsättningarna för bebyggelse av marken och gör det svårare att förverkliga den plan man tagit fram kallad “Vreta Village”, innehållandes 300 bostäder av olika typer.
– Vi har haft oändliga diskussioner med kommunen men kommer ingen vart, säger Staffan Johansson.
– Det känns hopplöst. Q-märkningen tvingar oss i princip att bygga nytt men samtidigt får vi nej från kommunen på vår finansieringslösning. Vi sitter med attraktiv mark som vi vill släppa ifrån oss för att utveckla klubben och bygga ett nytt föreningshus, men får inte, säger Anders Svensson.

Kommunen å sin sida menar att det visst är möjligt att bygga ett nytt klubbhus på området. Men att ett helt nytt bostadsområde är en mer komplex fråga.
– Då måste vi gå in och göra en ny detaljplan och innan det måste en hel del annat jobb göras, säger Leif Lindberg, Samhällsbyggnadsdirektör vid Linköpings kommun till Östgöta Corren.
– Jag skulle tro att, om politiskt beslut tas, en ny fördjupad översiktsplan för området kan finnas framme 2023. Därefter kommer själva detaljplanen och då är vi framme tidigast 2024. Det är en lång process och jag förstår att det inte är vad golfklubben önskar, men så ser det tyvärr ut.

Tillsammans med Vreta Skid och motion har anläggningen ungefär 160 000 gäster per år.Text: Jesper Johansson • 2019-11-26
TournyttSvenska golfbanorVreta Kloster GK
Scroll to Top