5de3dbe1d68fd

Tournytt

Lilla klubben gör mycket för miljön

600 medlemmar, nio hål och ett enormt engagemang. Så kan man beskriva Loftahammars Golfklubb som arbetar både för samhället och miljön.

Jesper Johansson • 2019-05-28

Fem mil norr om Västervik finns Loftahammar, ett samhälle som består av ungefär 800 invånare under vintermånaderna men växer till närmare 10 000 på sommaren. 

2004 byggdes här Loftahammars Golfklubb, en niohålsanläggning som har 600 medlemmar. Klubben har haft som målsättning att vara lyhörd gentemot omgivningen och därför skapat flera sidoaktiviteter utöver golfen. Bland annat finns här en padelbana och minigolf för att klubben ska finnas tillgänglig för alla.
Ett ytterligare exempel är att klubben delar ut gratis medlemskap till alla skolbarn upp till årskurs 6.

Klubben har också arbetat hårt för att inte vara en belastning på miljön. Bland annat tog man ett beslut 2011 att använda renat avloppsvatten från ortens reningsverk för att bevattna golfbanan. Och 2016 blev man CO2-neutral genom att applicera biokol på golfbanan med hjälp av den egna maskinparken.

Nu har Loftahammars Golfklubb tagit miljöarbetet ytterligare ett steg. Under inledningen av 2019 har en solcellspark tagits i drift. 256 solceller har installerats och beräknad årlig produkiton är 70 000 KWh.
– För närvarande planeras för att solcellsparken kan utvidgas så att även klubbmedlemmar kan investera för sin egen elproduktion, säger Torgny Kindh som är medlem på klubben i ett pressmeddelande.


Scroll to Top