5de3e4656ec72

Tournytt

GolfStar-banan byggs om?

På grund av ett nytt bostadsområde kan Gripsholms Golfklubb behöva byggas om. Och ombyggnationen kan ske redan i sommar.

Text: Jesper Johansson • 2019-04-03

Gripsholms Golfklubb kan behöva byggas om. Strängnäs kommun har beslutat en detaljplan för bostäder de kallar “Gripsholms backar”. Om projektet, som överklagats, fastslås kommer Gripsholms Golfklubb behöva ritas om.

GolfStar har tillsammans med banarkitekten Peter Fjällman utarbetat en preliminär masterplan för den nya bansträckningen, en sträckning som innebär att hål kommer flyttas, hål kommer byggas om och att man skapar helt nya golfhål. 

Skön promenad i slottsmiljö

När den här förändringen kan ske återstår att se.
GolfStar skriver på sin hemsida att de inte har någon möjlighet att påverka Mark- och Miljödomstolens beslutprocess vilket gör att det är svårt att säga när ett beslut likt det här kan fattas.

“I dagsläget kan vi som sagt inte säga något om huruvida dessa förändringar kommer att slå igenom redan under årets golfsäsong eller först under säsongen 2020. GolfStars målsättning är att banan under säsongen 2019 inte alls ska påverkas utan att merparten av ombyggnationen istället sker under senhösten/vintern/våren 2019/2020. Målsättningen är att banan kan spelas i sin nya sträckning under säsongen 2021”, skriver GolfStar.

Den potentiella nya hålstreckningen

Hål 1 – Nytt par 4 på 345/300 m och spelas in mot greenområdet på nuvarande hål 7
Hål 2 – Nuvarande hål 8
Hål 3 – Nuvarande hål 12
Hål 4 – Nuvarande hål 13
Hål 5 – Nytt par 4 på 360/290 m
Hål 6 – Nytt par 4 på 320/280 m
Hål 7 – Nuvarande hål 14 men byggs om till ett par 5: 500/370 m
Hål 8 – Nuvarande hål 11
Hål 9 – Nuvarande hål 9
Hål 10 – Nuvarande hål 10 men byggs om till ett par 5: 480/352 m
Hål 11 – Nytt par 4 på 420/340 m
Hål 12 – Nytt par 4 på 320/290 m
Hål 13 – Nytt par 5 på 490/400 m
Hål 14 – Nytt par 3 på 175/145 m
Hål 15 – Nuvarande hål 15
Hål 16 – Nuvarande hål 16
Hål 17 – Nuvarande hål 17
Hål 18 – Nuvarande hål 18 men byggs om till ett par 3

GolfStar-banan byggs om?
Foto: GolfStar


Text: Jesper Johansson • 2019-04-03
TournyttGolfStarGripsholms GKSvenska banor
Scroll to Top