Ale Golfklubb ska ha ett extrainsatt möte gällande den sittande styrelsens framtid. Foto: Klubben via Facebook

Golfsverige

Klubb i kris – extrainsatt möte för att avsätta styrelsen

Det blåser på Ale GK. Inte minst i styrelsen, då ett extrainsatt medlemsmöte ska rösta om deras vara eller icke vara. Allt efter att klubbens tränare sagts upp – eller sagt upp sig, beroende på vem man pratar med...

Text: Jesper Johansson • 2021-03-19 Uppdaterad 2021-03-19

”Det har kommit till styrelsens kännedom att det finns medlemmar som avser att begära ett extra årsmöte för att få nuvarande styrelse avsatt. Enligt våra stadgar krävs 10 procent av medlemmarna under detta upprop.
För att bromsa den pågående ryktesspridningen vill vi i styrelsen därför lämna följande information.”

Så inleder Ale GK ett brev skickat till sina medlemmar i början av februari.
Men vad är det som har hänt egentligen?
Vad är det som gjort att det nu är långt över 10 procent av klubbens medlemmar som vill byta ut styrelsen?

För att komma till botten med det här måste man backa tiden till 1997, då Henning Lundström anställdes som klubben pro. Sedan dess har han enligt flera medlemmar varit en stor del av klubbens framgång. Hans tjänst som tränare har också enligt många spillt över till att mer vara klubbchef än något annat.

Under slutet av 2020 ville den sittande styrelsen göra en omorganisation. Styrelsen ville göra en förändring så att klubben stod på tre ben: bana, kansli och träning. Ingen av de tre skulle ha ett övergripande ansvar, utan det skulle styrelsen själva sköta. Den här omorganisationen meddelade styrelsen att man skulle genomföra veckan efter sitt möte med medlemmarna i december, då man inte nämnde något om det.

I den nya organisationen skulle den dåvarande tränaren och golfchefen, Henning Lundström, erbjudas en ny tjänst som en mer renodlad tränare, vilket han själv inte var intresserad av. Lundström tackade efter förhandlingar nej till tjänsten och erbjöds då ett avgångsvederlag som, enligt styrelsen, ”matchade hans anställningsår” och efter förhandlingar kom de överens.

Det var någonstans här som medlemmar började reagera. Clas Carlsson är sponsor till klubben och när han fick höra att tränaren lämnat blev han upprörd och hörde med honom vad som hade hänt.
– Jag tror det har att göra med att han är obekväm för styrelsen. Han har alltid stått bakom personalen vilket skapat bekymmer, säger Carlsson.
– Och den nya tjänsten som klubbens styrelse erbjöd honom… det skulle vara en ren tränarroll. Men vi har riktig vinter här, inte öppet året om. Det går inte att ”bara” vara tränare. De erbjöd honom senare en ny tjänst genom att skicka PGA:s mallar för ett anställningskontrakt – men i där fanns ingen information om hur mycket han skulle tjäna eller hur många timmar han skulle jobba. Han hade inget att tacka ja till, han fick inget erbjudande, menar Clas Carlsson.

När Svensk Golf talar med Ale Golfklubbs ordförande, Jan-Erik Bäckström, säger han att det inte fanns något erbjudande då Henning Lundström inte ville välja vilket sätt han skulle kunna tänka sig att fortsätta sitt arbete på klubben.
– Det finns flera sätt för en tränare att driva en verksamhet och vi tog fram de mallar som finns om han vill driva eget företag, vara anställd eller göra det på ett annat sätt. Vi kunde inte skriva ut antal timmar eftersom det fanns saker att förhandla om. Ingick rangen? Skulle han ha en assisterande tränare som anställd? Man kan inte få fyra olika erbjudanden, så fungerar inte en förhandlingsprocess. Något får han väl själv erbjuda utan att få allt serverat och bara behöva säga ja eller nej, säger Bäckström.

Enligt de som nu vill avsätta styrelsen var det tydligt att klubben ville bli av med tränaren. Inte minst i början av januari då tränaren och styrelsen skulle ha ett möte för framtiden. En av styrelseledamoterna på plats ska under en presentationsrunda ha meddelat att han var på plats i förhandlingen då ”han var van vid den här typen av förhandlingar och att avskeda folk”.
– Ett avgångsvederlag kom från båda hållen. Han sa att han ”tränat så mycket i sina dagar”. Då gick vi vidare med ett annat alternativ. Vi har varit raka och tydliga i de här delarna. En förhandling har genomförts som Henning gått med på. Vi kan inte se vad som inte har gått rätt till. Det håller också vår arbetsgivarorganisation med om. Ett mynt har alltid två sidor, säger Bäckström.

Anderas Persson har blivit en talesperson för den grupp av medlemmar som vill se en ny styrelse på Ale GK. Han var med under förhandlingarna mellan Lundström och golfklubbens styrelse och han menar på att den tidigare tränaren inte fick något val alls.
– Han har inte fått alla alternativ. Han blev bara erbjuden ett avgångsvederlag istället för ett riktigt erbjudande, säger Persson.

Oavsett om det har gått rätt till eller inte var det många av klubbens medlemmar som reagerade. Bland annat Clas Carlsson och Anderas Persson, som är de Svensk Golf talat med. Snabbt samlade de ihop 250 av klubbens medlemmar, långt över de tio procent som behövs för att kalla till ett extrainsatt årsmöte för att byta ut styrelsen. Persson menar att det inte finns något förtroende för de som sitter i styrelsen och att den måste bytas ut om sponsorer ska fortsätta att skänka pengar till klubben.

Sponsorerna, ja. I ett av de brev som styrelsen skickat ut till sina medlemmar skriver de följande:

Kommer klubben nu att förlora massa sponsorintäkter?

NEJ! Klubben har bokat upp kr. 543 507: – i sponsorintäkter av dessa är över 90 procent betalt av det som förfallet, och kr. 57 932: – har ännu ej förfallet till betalning. Vi tackar för deras förtroende!  

Det styrelsen inte skriver är att sponsorintäkterna till stor del betalades in redan under höst och vinter 2020 enligt Clas Carlsson som är en av sponsorerna, alltså innan medlemmar och sponsorer blev varse tränarens uppsägning. Carlsson reagerar på detta:
– Vilket jävla förtroende? Jag har absolut inget förtroende för de som sitter i styrelsen.

Andreas Persson säger till Svensk Golf att ungefär hälften av klubbens sponsorer överväger att lämna helt om ”styrelsen sitter kvar och vår förre golfchef/pro inte kommer tillbaka”.
Dessutom ska ”resursgruppen”, som finns på klubben för att lösa allehanda problem, ha samma krav.

Jan-Erik Bäckström å sin sida menar att det visserligen är ett antal sponsorer som står på den sidan, men att klubben trots allt har flera sponsorer som finns kvar och som är beredda att fortsätta sitt samarbete.

Utöver det som skett Henning Lundström vill också de som motsätter sig styrelsen och deras arbete att den byts ut av andra anledningar. De menar att klubbens styrelse inte är kapabla till att sköta klubben.
– Det finns ingen styrning. Flera som jobbar på klubben mår dåligt och det hade man löst med en stark klubbchef. Det här var något som Henning påpekade och klagade på – hur klubben hanterar sin personal. Det slog tillbaka även på honom, säger Persson.

Den 25 april ska det extrainsatta årsmötet hållas. Då hoppas Anderas Persson och några av de andra medlemmarna att en ny styrelse utses.
– Det kan förstås vara så att vi har fel. Att det är dem som har rätt. Men nu gör vi det här på ett demokratiskt sätt och vi kommer därför se vad som händer, säger han till Svensk Golf.
– Vi vill ha en stark klubbchef, inte en operativ styrelse som kommer och går. Det ser vi resultatet av då flera anställda på klubben mår dåligt, en direkt konsekvens av detta. Man får ingen kontinuitet.

Jan-Erik Bäckström:
– Man ska ha i åtanke att det finns ytterligare 750 medlemmar som kanske tycker något annorlunda. Många säger att Henning Lundström är Ale GK. Men faktum är att Lundström är anställd av en styrelse, vilket alla kanske inte tänker på. Men det gör vi, säger ordföranden.

Tycker du inte det är lite märkligt att så många medlemmar reagerat på att tränaren lämnat och hur det gått till?
– Det här är inte speciellt roligt för någon av oss. Vi vill spela golf och styrelsens uppgift är att göra det bästa för klubben. Vi kunde aldrig förstå att Lundström inte ville fortsätta och att det skulle bli sånt jävla liv om det. Men kommunikationshantering är kanske något vi behöver en utbildning inom, säger Bäckström.

Svensk Golf har sökt Henning Lundström utan resultat. Till Alekuriren har han tidigare sagt att omorganisationen var en konstruktion för att få bort honom från klubben.
– Arbetsvillkoren för mig och framför allt banpersonalen har varit under all kritik. 2019 beskrev jag missförhållandena i ett kritiskt brev till dåvarande ordförande och det har förföljt mig sedan dess. Nu tvingades jag bort genom en omorganisation och just nu är jag bara jätteledsen. Det är många som har hört av sig och har mängder av frågor. Jag vet faktiskt inte hur jag ska svara och behöver ha lite mer tid för att samla mig, säger han till tidningen.


Text: Jesper Johansson • 2021-03-19
SpelaAle GKGolfsverigeSvenska golfbanor
Rulla till toppen