RUBBAD BOLL I VILA. Vad säger reglerna ifall bollen träffas i en provsving? Foto: Getty images

Golfregler

Räknas ett slag som sker under en provsving?

Svensk Golfs regelredaktör, Christina Rodman, svarar på våra läsares frågor om regler.

Text: Svensk Golf • 2020-12-17

Fråga:

Under en sällskapsrond råkade en av oss rubba sin boll vid en provsving på fairway. Blev osäker på om det räknas som ett slag eller om bollen ska återplaceras. Har det blivit någon ändring med de nya reglerna och blir det plikt, som jag tror, men för vad? Inte helt lätt att läsa sig till svaret i nya regelboken.

/Anita Appelqvist

Svar:

Kommer du åt din boll vid en provsving är det inget slag då det inte var din avsikt att slå mot bollen, även om bollen far iväg. Du har rubbat din boll i vila. Se definitionen på slag och Regel 9.4. Texten under regel 9 är rätt svår att både läsa och hitta i, men den säger att om du rubbar din boll i vila (exempelvis genom att komma åt den, kliva på den eller som här råka träffa den vid en provsving) så får du 1 slags plikt och bollen måste återplaceras. Spelar du bollen från det nya läget får du istället 2 slags plikt eftersom du spelar bollen från fel plats.
De nya reglerna säger samma sak som de gamla men det finns ändringar bl.a. när bollen ligger på green. Råkar du oavsiktligt rubba den där får du ingen plikt utan bollen måste bara återplaceras. Om du inte återplacerar bollen får du även här 2 slags plikt.

/ Regelredaktör, Christina Rodman


Tre snabba!

Är det Hole in One om bollen går i hål efter ett slag men hoppar ur?
Nej, bollen måste ha stannat i hålet.

Vad menas med klubblängd?
Det är längden på din längsta klubba för ronden förutom puttern.

Får du lyfta din boll på spelfältet om du tror att den stör en annan spelare?
Nej! Bara om du blivit ombedd att göra det av den spelaren.


Fråga

En spelare lyfter upp flaggstången och jämnar med handen till hålkanten då den har skadats av spelare som tidigare har lyft upp bollen med flaggstången kvar i hålet. Är det tillåtet eller är det plikt?

/ Håkan Karlsson

Svar

Regel 13.1c säger att du får laga skador på green och där finns ju också hålet. Du får göra det med handen, foten eller med någon vanlig del av utrustningen exempelvis en greenlagare, peg eller klubba. Men det gäller inte naturligt slitage, skador av bevattning, normal banskötsel eller naturliga ojämnheter.

/ Christina Rodman


Fördjupning – Regel 19, ospelbar boll

Du kan förklara din boll ospelbar överallt på banan utom när den ligger i ett pliktområde! Vad gör du då när bollen ligger ospelbar i ett pliktområde, eller intill något tillverkat som inte går att flytta?

Svar

En boll kan vara ospelbar av många skäl. Vilka möjligheter du har för lättnad, och om det är med plikt eller gratis, beror helt på var på banan bollen har hamnat. Har du slagit bollen till ett uruselt läge mellan några trädrötter i skogen så kostar det 1 slags plikt att bli befriad från det och här ger dig regeln om ospelbar boll (Regel 19) tre möjligheter.
Spela en boll från platsen där du senast slog ett slag, droppa med flagglinjen bakåt och hur långt bak som helst eller droppa inom två klubblängder från bollens läge, inte närmare hål.
Om bollen hamnar ospelbar intill ett staket så kan du få droppa utan plikt för ett oflyttbart tillverkat föremål (Regel 16.1). Men endast om staketet står på banan och inte i ett pliktområde eller har definierats som ett organiskt föremål.
Visar staketet banans gräns får du tyvärr ingen fri dropp. Då får du förklara bollen ospelbar och, med 1 slags plikt, droppa enligt något av de alternativen som regel 19 medger.

Även om bollen ligger komplett ospelbar i ett pliktområde så får du inte använda regeln om ospelbar boll (Regel 19). Här måste du agera efter regel 17.1d (lättnad för boll i pliktområde) och, med 1 slags plikt, droppa utanför pliktområdet enligt de alternativ som den regeln ger. Det vill säga spela en boll från platsen där du senast slog ett slag eller droppa med flagglinjen hur långt bak som helst. Är pliktområdet rödmarkerat har du även möjligheten att droppa inom två klubblängder, inte närmare hål, mätt från där bollen sist skar gränsen till området.

Vissa av lättnadsalternativen är desamma fast de står under olika regler, men inte alla! Möjligheten att droppa inom 2 klubblängder från bollen räknat finner du endast under regeln om ospelbar boll och därför kan du bara göra det när bollen ligger utanför ett pliktområde.


Text: Svensk Golf • 2020-12-17
SpelaGolfregler
Scroll to Top