Banskötsel kan innebära att din boll stannar i högar av klippt gräs. Vad gäller då? Foto: Getty images

Golfregler

Har man fri dropp i en gräshög?

Vad händer om din boll stannar i en gräshög skapad av en gräsklippare? Svensk Golfs regelredaktör, Christina Rodman, förklarar!

Text: Svensk Golf • 2020-12-16

FRÅGA:

Vad får man göra om bollen hamnar i en hög av gräsklipp som greenkeepern har tömt från sin maskin. Har man rätt till fri dropp för den eller måste man, om man inte vill eller kan spela bollen som den ligger, ta plikten och förklara den ospelbar?

/ Hampus Rosén

SVAR:

Det är var högen ligger som avgör dina möj­ligheter. Om gräs­ klippet är tänkt att bortforslas, dvs den ligger helt öp­pet i ett område nära fairway eller green och där bol­lar efter ”normala” golfslag mycket väl kan hamna så räk­nas det som mark under arbete och då har du rätt att ta lättnad för högen och droppa utan plikt enligt Regel 16.1 Onormala ban­ förhållanden.

Har bollen där­emot hamnat i en hög av gräsklipp som inte är tänkt att forslas bort, dvs hö­gen är dumpad av­sides i tjockruff, un­der en gran i skogen eller liknande spel­ ovänliga områden, så måste du spela bollen där den lig­ger eller ta lättnad för ospelbar boll med 1 slags plikt.
Eftersom klippt gräs också är lösa naturföremål så får du naturligtvis all­tid plocka bort det, men rubbas bollen då får du 1 slags plikt.

/ Regelredaktör, Christina Rodman


Tre snabba!

Får jag rulla fram bollen med klubban till markeringsknappen vid återplacering?
Nej, den måste återplaceras genom att lägga ner bollen där.

Får jag titta ner i en annan spelare bag för att se vilken klubba han/hon slog med?
Ja, men bara se, inte röra.

Vid återplacering, får jag trycka till bollen försiktigt så att den ligger kvar?
Nej, då får du 2 slags plikt.


FRÅGA:

På ett hål under en match puttade vi utan vetskap på varandras bollar och jag vann hålet. Vi upptäckte det på nästa tee. Vi gjorde ingenting men vad skulle vi gjort?

/Martin

SVAR:

När du och din motspelare spelade varandras bollar så spelade ni båda fel boll. Den av er som var först med att slå ett slag på fel boll får den allmänna plikten, dvs han/hon förlorar hålet. Om det inte går att avgöra vem av er som först slog på fel boll blir det ingen plikt och hålet måste spelas färdigt med de utbytta bollarna. Regel 6.3c.

/ Regelredaktör, Christina Rodman


Text: Svensk Golf • 2020-12-16
SpelaGolfregler
Scroll to Top