Hur långt är för långt? Enligt de beslutande organen inom golf har vi nått den punkten nu. Foto: Getty images

Hur långt är för långt?

Hur ska slaglängden begränsas i framtiden?

Att världens elitgolfare slå för långt för många banor är inte så svårt att lista ut. Men hur gör man för att begränsa deras längd och samtidigt behålla amatörernas möjligheter på de moderna golfbanorna?

Text: Oskar Åsgård • 2020-11-26 Uppdaterad 2020-11-26

Artikeln publicerades ursprungligen i Svensk Golf nr 4/2020. Vill du få Svensk Golf hem i brevlådan? Klicka här.

Debatten om farorna med ökande slaglängder har funnits sen tidigt 1900-tal. Ja, redan på 1800-talet muttrade St Andrewsbon Allan Robertson över de nya guttaperkabollarna, som flög längre än de fjäderbollar som Robertson livnärde sig på att tillverka.

Gruppen som varnat om att en fortsatt ökning av slaglängd hotar spelets framtid anger oftast som huvudargument att detta kommer göra mängder av banor förlegade då designens strategiska element går förlorade. Eftersom detta framför allt rör elitgolfare har debatten inte tagit fart på bredare front. Dessutom har motsidans stark ekonomiska drivkrafter gjort frågan känslig. För världens utrustningstillverkare, särskilt på bollsidan, vore regler som begränsar klubbor eller bollar ett tufft slag.

LÄS MER: LÄNGD GENOM HISTORIEN

Men när The R&A och USGA i februari släppte sin stora rapport (Distance Insights Report) svängde pendeln.
För nu slog de mäktiga regelorganen fast att trenden med kontinuerligt ökande slaglängder innebär ett hot mot spelet. Framför allt av två skäl:

  1. Golfbanors strategi riskerar att gå förlorad när dessa inte kan förlängas i linje med utvecklingen för de som spelar från banans längsta tee.
  2. Trenden med att banor görs längre medför negativa konsekvenser som påverkar golfare på alla nivåer. Dels kostnaderna som det innebär, dels att längre banor går emot övergripande samhälleliga bekymmer som resursutnyttjande av land, vatten och användningen av kemikalier.

I rapporten presenteras inga konkreta förändringar som ska vidtas för att stävja utvecklingen, utan istället går nu arbetet vidare med att definiera de bästa åtgärderna för framtiden.

En åtgärd som ska undersökas är införandet av en lokal regel i tävlingssammanhang som specificerar att särskild utrustning måste användas, exempelvis en boll som flyger kortare. Sannolikt skulle detta bara bli aktuellt på herrelitnivå, eftersom det är för dessa spelare som ett flertal banor blivit för korta med tiden.
Men R&A och USGA slår också fast att reglerna för utrustningens utformning ska genomgå en översyn för att undersöka om justeringar behöver göras till nuvarande regelverk. Ambitionen är dock inte att ändra reglerna på ett sätt som skulle innebära markanta längdminskningar för golfare på alla nivåer.

Detta lyfter också den övergripande frågans paradoxala utmaning, eftersom majoriteten av världens golfare knappast lider av att slå för långt. Tvärtom konstaterar rapporten att många amatörer spelar banor som är för långa, även från den kortaste utslagsplatsen, för att de ska kunna få en god spelupplevelse där greenen är inom räckhåll på tilltänkt antal slag.
Någon fastslagen tidsram för projektets fortsättning har inte angivits, men det antyds att det handlar om en process som kan löpa över ett antal år. Så alla vi glada amatörer behöver knappast oroa oss över att en nyinköpt klubba ska bli förbjuden inom någon snar framtid.

LÄS MER: LÄNGD GENOM HISTORIEN


Text: Oskar Åsgård • 2020-11-26
SpelaDet långa speletGolfsverige
Rulla till toppen