Vad säger reglerna om avståndsmätare?

Inför 2014 ändrade R&A förslaget till lokal regel gällande hur avståndsmätare får användas för handicapgrundande sällskapsronder och tävlingsronder.

Text: Oskar Åsgård • 2014-06-25 Uppdaterad 2014-06-25

Vad innebär ändringen?
– Regel 14-3 säger att det inte är tillåtet att ta reda på avstånd med tekniska hjälpmedel. Golfklubbar/tävlingar kan då om man så önskar inrätta en lokal regel som tillåter avståndsmätare. Det som ändrats inför året är att R&A gjort anmärkningen rörande mobiltelefon något liberalare, säger Claes Grönberg och Göran Hermes, regelansvariga på SGF.

Hur tar jag reda på om min avståndsmätare är tillåten?
– Först och främst genom att läsa SGF:s Regelkommittés tolkning av R&As lokala regel (tolkningen hittas här). Kortfattat är det så att om apparaten är en avståndsmätare, en kikare, klocka eller dylikt, får den bara mäta avstånd, inget annat som kan påverka spelet. Om apparaten är en mobiltelefon är det viktigt att den inte har funktioner som mäter vindhastighet, temperatur eller kan ge rekommendationer om klubbval. Då får mobiltelefonen inte användas för avståndsmätning. Andra funktioner som kan hjälpa spelaren i hans spel får finnas i mobiltelefonen bara de inte används.

Om någon fortfarande är osäker på vad som gäller för en viss avståndsmätare, vem kan de vända sig till?
– SGF samt förbunds- och distriktsdomare finns att rådfråga. Är det snabba ryck får man vända sig till aktuell klubb/tävlingsledning.

Vad är påföljden av att använda en otillåten avståndsmätare under en handicapgrundande sällskapsrond eller i en tävling?
– Påföljden är diskvalifikation enligt Regel 14-3. Däremot är ronden trots diskvalifikationen en handicapgrundande rond (EGA Handicapregler 3.6.2c: ”Godkända handicapronder i händelse av diskvalifikation”).

Vad svarar ni företag som tillverkat, eller kund som köpt, en otillåten avståndsmätare?
– Det står i regelboken att en tillverkare bör skicka in ett provexemplar till R&A av en produkt som ska tillverkas, för att få ett avgörande om dess användande skulle innebära att spelaren bröt mot Regel 14-3. Om tillverkaren inte skickar in ett provexemplar eller underlåter att avvakta ett utslag från R&A innan de tillverkar eller saluför produkten tar de på sig risken för att användande av produkten kan komma förklaras strida mot reglerna. De som tillverkar tar alltså en risk då man inte kollar och så gör också den som köper.

 


Text: Oskar Åsgård • 2014-06-25
SpelaUtrustning
Rulla till toppen