Hur mycket får jag på slopen egentligen? Foto: Jesper Uddeholt

Spela

Hårda slopefakta

Värderingsgänget som slopar banan har en mängd faktorer att ta hänsyn till när ett hål ska få sin svårighet bedömd. Längd, höjd, dogleg, vatten, vind och psykologi är några faktorer som påverkar.

CM Hellsten • 2012-04-18

Här är fakta om de avgörande slopefaktorerna.

BANVÄRDERING
En golfbana är värderad (det vill säga CR/Slope är beräknad) efter banans längd och spelsvårigheter under normala förhållanden vid högsäsong. Om banans längd eller spelsvårigheter förändras utan att en ny banvärdering görs, blir också handicapjusteringarna mindre korrekta.

Placering av teemarkeringar och flaggor måste ske med balans. Banskötsel (bevattning, klippning med mera) måste ske efter samma plan varje gång, vecka efter vecka för att banvärderingen ska vara riktig. Små men många förändringar påverkar självklart också värderingen av en bana.

SGF-anslutna banor längre än 2 750 meter över 18 hål ska värderas enligt USGA så kallade slopesystem.

 

EFFEKTIV SPELLÄNGDVÄRDERING
Faktorer som påverkar den effektiva spellängden utöver hålens längd och höjdskillnad tee – green är:

Dogleg eller tvingande lay-up. Ett tvärgående vatten i närheten av landningsytan kan vara en sådan längdpåverkande svårighet. Banan blir teoretiskt längre genom att nästa slag blir längre än det annars hade varit till följd av det avkortade föregående slaget. Vid dogleghål kan andra slaglängder än standardlängder förekomma. Ett vinklat hål kan ge “förlängning” av hålet genom att spelaren inte kan slå ett fullt utslag och därför får ett längre andraslag än spelaren skulle få på ett rakt hål. Spelaren kan också ges en “förkortning” av hålet i relation till en spellinje längs fairway, när han/hon förmår spela över “hörnet”.

Rullförutsättningar på fairway värderas utifrån ytans hårdhet, landningsområdets lutningar eller om landningsområdet ligger avsevärt lägre än varifrån man slår slaget. 

Medvind, motvind och sidvind påverkar hur långt hålen spelas. Värdena omsätts till ett längdmått. Vid värderingstillfället fastställs en normalvind för hålen som bygger på underlag från vädertjänster och lokal erfarenhet. Normalvinden är inte konstant utan får hanteras på klubben genom klok course set-up.

Vid en banvärdering utgår gruppen från två herrars och två damers spelförmåga och grundar sin bedömning utifrån ett spelmönster och en spellängd som USGA har bestämt. Måtten är framtagna av efter studier av amerikanska amatörtävlingar.
Scratch, herr:
• Fullt utslag: 229 m
• Fullt utslag + fullt 2:a slag: 430 m
• Fullt utslag + fullt 2:a och 3:e slag: 631 m

Scratch, dam:
• Fullt utslag: 192 m
• Fullt utslag + fullt 2:a slag: 366 m
• Fullt utslag + fullt 2:a och 3:e slag: 539 m

Bogey, herr:
• Fullt utslag: 183 m
• Fullt utslag + fullt 2:a slag: 338 m
• Fullt utslag + fullt 2:a och 3:e slag: 494 m

Bogey, dam:
• Fullt utslag: 137 m
• Fullt utslag + fullt 2:a slag: 256 m
• Fullt utslag + fullt 2:a och 3:e slag: 375 m
• Fullt utslag + fullt 2:a, 3:e och 4:e slag: 494 m.

Scroll to Top