Spela

Golfare får böta tre miljoner efter snett slag

En golfare som träffades av en boll förlorade ena ögat. Personen som slog slaget får böta 3 miljoner kronor och den skotska klubben där olyckan skedde 1,3 miljoner kronor för att det fanns för få varningsskyltar på banan.

Text: CM Hellsten • 2011-11-22 Uppdaterad 2011-11-22

44-årige Anthony Phee var ute och spelade golf på Niddry Castle GC öster om Edinburgh. På vägen fram till det sjunde hålets tee träffades han av en snedslagen drive från James Gordon.
Mr Phee förlorade ett öga.
Han lämnade in en stämningsansökan till Court of Session i Edinburgh och begärde motsvarande 4 367 000 kronor i kompensation.
Det skriver skotska The Telegraph.

Under domstolsförhandlingen vittnade såväl Mr Phee som hans tre spelkamrater i fyrbollen.
De sa bland annat:
– Hade det funnits varningsskyltar på vägen från sexans green till sjuans tee så hade vi följt dem och vidtagit försiktighetsåtgärder.
Mr Gordon ropade fore efter sitt snedslag och Mr Phee satte sig på huk men tittade upp precis innan träffögonblicket.
Domaren konstaterade att 18-handicapparen Mr Gordon hade överskattat sin golfförmåga och därför var det mer sannolikt att han skulle slå ett dåligt slag.
Domaren fann därför att Mr Gordon var ansvarig till 70 procent och att klubben var ansvarig till 30 procent eftersom de inte hade placerat ut varningsskyltar på lämpliga platser längs banan.
Mr Phee fick därför igenom sitt skadeståndskrav och golfaren Mr Gordon får böta svindlande 3 056 900 kronor och klubben 1 310 100 kronor.

Thomas Bergman arbetar på Svenska Golfförbundets Klubb- och anläggningsavdelning.
Vad gäller i sådana här situationer på svenska klubbar där alla golfare är försäkrade genom medlemskapet?
Liknande fall har inträffat i Sverige. Det finns dessutom ett fall från Trelleborgs GK 1986 som vandrade hela vägen till Högsta Domstolen (1993). Golfspelaren hookade det andra slaget på hål 3 och träffade en bil på parkeringen. Ägaren stämde golfspelaren och begärde skadestånd på 2 427 kronor. HD kom fram till att golf är “ett spel med bitvis farlig karaktär”. Golfarna måste ta hänsyn till risken för missade slag och välja en annan spelriktning än den önskade för att undvika att skada andra personer och egendom. I det aktuella fallet konstaterade HD att golfspelaren handlat oaktsamt och att han var skadeståndsskyldig enligt huvudregeln i skadeståndslagen. Det är med andra ord klarlagt att golfspelaren alltid bär ansvaret för vad han/hon gör på golfbanan.

Vad täcker medlemsförsäkringen?
– Den innehåller en ansvarsförsäkring. Förutsatt att golfspelaren inte slagit på den andra personen avsiktligt (sådant har också inträffat) täcker försäkringen sannolikt hela eller merparten av det skadestånd som en svensk domstol skulle utdöma. I Sverige finns en annan rättskultur och dessutom fastställda ersättningsbelopp vid personskador.

Finns det krav på svenska klubbar att de måste ha varningsskyltar uppsatta?
– En del klubbar har fått krav från myndigheter på att sätta upp varningsskyltar. Inom golfen har vi inga tvingande regler, men SGF har tagit fram rekommendationer för säker golf som klubben bör följa. Det görs också eftersom ingen vill att någon annan ska bli skadad på eller intill banan.

Kan en svensk golfklubb bli skadeståndsskyldig om en privatperson stämmer klubben för att det inte finns en varningsskylt uppsatt på en speciellt farlig plats ute på banan?
– Klubbarna kan enligt skadeståndslagen anses vara medvållande om de brister i informationen till allmänheten eller negligerar att varna för “farliga” vägar över banan och så vidare.

Om en svensk golfare spelar i Storbritannien och slår ett liknande slag som i det här fallet och skadar en annan golfare – täcker den svenska golfförsäkringen det eller kan svensken också bli skadeståndsskyldig i brittisk domstol?
– Nationell lag gäller och det finns numera större möjligheter att driva skadeståndsprocesser över landsgränserna inom EU. Den svenska golfförsäkringen gäller i Europa, men Folksam rekommenderar att man även tecknar eventuella golfförsäkringar som erbjuds på plats på golfanläggningen. Risken finns också för att försäkringens maxbelopp inte täcker det skadestånd som utdöms i till exempel England.


Text: CM Hellsten • 2011-11-22
SpelaNyheter
Scroll to Top