Play

”Jag vet vad jag ska nöta på”

Katarina Elisson gick två 75-rundor under sommaren och sänkte sitt handicap. "Det har hänt mycket med min sving. Det är helt andra golfslag som kommer, och de kommer mer frekvent".

Michael Åhman • 2015-09-02

Katarina Elisson gick två 75-rundor under sommaren och sänkte sitt handicap. ”Det har hänt mycket med min sving. Det är helt andra golfslag som kommer, och de kommer mer frekvent”.

Scroll to Top