Annons

Foto: Deborah Rossouw

Hela denna artikel är ett annonssamarbete med Act Svenska kyrkan
Partner

Brott mot barn ökar under pandemin – Act Svenska kyrkan arbetar för ökad rättvisa

Världen över har coronapandemin medfört förödande konsekvenser för redan utsatta människor. När den drabbade Filippinerna tog det inte lång tid innan organisationer och kyrkor började larma om ökade arresteringar, avrättningar och övergrepp i landet – även mot barn.

Text: • 2021-03-16

En av många som arbetar för mänskliga rättigheter på Filippinerna är Ramil Aguilar, som är präst i Iglesia Filippina Independiente (IFI). Kyrkan präglas av socialt engagemang för utsatta och arbetar mot systematiska orättvisor i landet, precis som Ramil själv gör. 

– Vi har en revolutionär ådra, säger Ramil. Vi kämpar för politisk, kulturell och social frihet. Kyrkan måste vara relevant och möta människors verkliga behov – inte bara de andliga, men också de själsliga och kroppsliga. Inte minst för de som lever i fattigdom och marginaliseras.  

IFI-kyrkan ingår i ett nätverk av kristna kyrkor som når ut till cirka 12 miljoner människor. Act Svenska kyrkan samarbetar med dessa kyrkor och med tre lokala barnrättsorganisationer på Filippinerna som arbetar med barnkonventionen som grund.

Hoten mot mänskliga rättigheter har ökat

Vid en kris tydliggörs och förstärk ofta redan befintligt förtryck och aldrig har det blivit så påtagligt som under coronapandemin. Hjälporganisationernas vanliga insatser har tvingats sättas åt sidan för att de ska hinna hantera konsekvenserna av pandemin. Runt om i världen har hungern ökat, jobb försvunnit, fattigdomen förvärrats och skolor stängts. Allt fler tvingas lämna sina hem för att hitta såväl mat som medicin och inkomst, och de som redan bor på gatan riskerar att arresteras för att de befinner sig på allmän plats, under utegångsförbud. Ibland utsätts de även för polisvåld och till och med rena avrättningar endast på grund av misstanke för brott. Bland dessa människor är många barn. 

Många organisationer har rapporterat om hur situationen förvärrats i landet under pandemin. Attacker utförda av polis, militär och andra beväpnade män mot vänsteraktivister, journalister, människorättsaktivister och ledare för olika grupper av ursprungsbefolkning har ökat. Ramil förklarar att hans och kyrkans arbete är ett av de människorättsinitiativ som inte uppskattas av makten och dess sympatisörer.

– På grund av vårt engagemang för människors rättigheter kallas vi ofta ”terrorister” och ”skurkar”, förklarar Ramil. Det har också klottrats sådana slagord på utsidan av våra kyrkväggar. Fullt beväpnade poliser besöker regelbundet våra gudstjänster för att skrämmas och de bevakar också våra biskopar och ledare. Om du står upp för rättvisa och fred hamnar du i skottgluggen. Men vi kan inte ge upp! Vi måste fortsätta.

Ramil Aguilar, präst i (IFI) på Filippinerna deltar i protest mot polisernas attacker och avrättningar. Foto: IFI

Ökad sexhandel med barn

Något som ökat under pandemin över hela världen är sexhandel med barn online. I Filippinerna är dock ökningen extrem och landet räknas som ett epicenter för online-exploatering av barn för sexuella ändamål.

Under karantän har mäns efterfrågan på pornografiskt innehåll ökat och det är desperata, isolerade familjer i fattigdom som utnyttjas. Inte sällan tvingas anhöriga exponera sina barn för att kunna försörja familjen. Isoleringen och utebliven skolgång som pandemin bidragit till är en stor faktor till detta. Idag uppskattas hela 1,8 miljoner barn utsättas för sexhandel varje år – och då ingår inte cybersex-handel. De siffrorna är oöverskådliga. För Act Svenska kyrkan är detta helt oacceptabelt. 

Kyrkan ska vara en frizon – framför allt för barnen

– Folk har ingen annanstans att gå än till kyrkan. Vi måste vara en frizon, säger Ramil Aguilar.

Han och kyrkan har flera gånger kritiserat regeringen och president Duterte för deras så kallade ”War on drugs”. Ett krig som enligt många egentligen är en strategi från maktens sida för att kunna trakassera, skrämma och få människorna som är allra mest utsatta att lämna städerna. Under pandemin har polis arresterat människor som samlats för att få sina nödvändiga matleveranser, med motiveringen att de brutit mot utegångsförbudet. Ramil och hans kollegor har delat ut tusentals matransoner under pandemin och flera gånger har de kristna kyrkorna gjort upprop mot det brutala polisvåldet och avrättningarna.

Act Svenska kyrkan vänder sig emot den Filippinska regeringens sätt att hantera spridningen av coronaviruset och effekterna det får för människor i utsatthet. I stället för att ge stöd till de som behöver, såsom de som inte länge kan försörja sina barn, bidrar staten och polisväsendet till en ökad risk för smittspridning. Regeringen saknar dessutom en strategi för hur man förebygger och reparerar utsattheten för de barn som lever på gatan eller som utsatts för övergrepp under isoleringen.

– Barn har en speciell plats hos Gud och de måste skyddas till varje pris. Vi vill att arbetet för barns rättigheter och välmående ska ha en central del i vår kyrka, säger Ramil.

Foto: Magnus Aronson/IKON

Act Svenska kyrkan agerar med lokala partners

Act Svenska kyrkan samordnar nu alla sina lokala partners på Filippinerna i en kraftsamling mot sexhandel online med barn. Kampanjen innebär bland annat att kyrkorna utbildar präster, anställda, ungdomsledare, barngrupper och föräldrar i medvetenhet om live-streamade övergrepp så att de ska kunna vara observanta på att upptäcka om barn utsatts eller riskerar att utsättas. Kyrkorna har även producerat barnboken “Din kropp är din” och både kyrkor och barnrättsorganisationerna publicerar uttalanden för barns rättigheter i olika medier.

Act Svenska kyrkan och dess nätverk stöttar barn som utsatts för övergrepp och dess anhöriga, samt familjer till de personer som avrättats på gatan, i rättsprocesser och hjälper dem att organisera sig för en förändring.

– Jag har själv barn, två pojkar och en flicka, och jag känner bestörtning och ilska över det barn utsätts för i vårt land. De måste skyddas och respekteras alltid och jag tackar alla som är med oss i den kampen, avslutar Ramil.


Vi lever alla under samma himmel, men verkligheten ser olika ut.
 
Foto: Magnus Aronson/IKON

Så kan du bidra till Act Svenska kyrkans arbete mot övergrepp på barn

Act Svenska kyrkans verksamhet är beroende av engagemang och gåvor. Ge gärna en gåva. Tillsammans kan vi göra skillnad! 

Ge valfritt belopp till:
Swish: 9001223
PG: 900122-3
BG: 900-1223

Läs mer om hur du kan stödja Act Svenska kyrkan här!

Om Act Svenska kyrkan
Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans biståndsorganisation, som kämpar för alla människors lika värde och rätt till ett värdigt liv. I arbetet ingår effektivt katastrofarbete, långsiktigt utvecklingsarbete och förändring genom påverkan.
Som en del av ACT-alliansen, Action by churches together, ingår Act Svenska kyrkan i ett globalt samarbete mellan kyrkor och trosbaserade organisationer som tillsammans utgör en av världens största biståndsaktörer. Act Svenska kyrkan har 90-konto.

Läs mer på svenskakyrkan.se/act/fasteaktionen


Text: • 2021-03-16
Partner
Scroll to Top