Allmags GK. Foto: Klubben via Facebook

Golfsverige

Allmags Golfklubb läggs ner – tappat för många medlemmar 

Styrelsen ser ingen annan utväg än att likvidera klubben och returnera marken till ägaren. 

Text: Olof Åsgård • 2024-04-03 Uppdaterad 2024-04-03

Allmags GK på Orust i Bohuslän har tappat en tredjedel av sina medlemmar under vintern. Ihop med ökade omkostnader, fjolårets dåliga greefeeintäkter och inflationens effekter räcker inte pengarna till för att driva verksamheten vidare. Styrelsen har därför tagit fram ett förslag om likvidation som medlemmarna ska rösta om på årsmötet den 7 april. 

– Det är jättetråkigt men det finns inte möjligheter att fortsätta. Det vi ser nu är ett tapp av medlemmar, en tredjedel av klubbens medlemsbestånd, som vi inte kan hämta hem ekonomiskt. Styrelsen kan inte se någon annan utväg än att lägga ned. Klubben går inte i konkurs utan likvideras. Det innebär att klubben existerar året ut, men spelarna har ingen hemmabana, säger Björn Peterson, ordförande i Allmags Golfklubb till ST-tidningen.

Det handlar om miljonbelopp som saknas i kassan och om inget radikalt sker på årsmötet så kommer klubben likvideras och medlemsavgifter betalas tillbaka. 18-hålsbanan som öppnade för spel 1992 och ritades av Harry Johansson lämnas tillbaka till markägaren och kan bli jordbruksmark.
– Marken kommer returneras till markägaren. Orust är ett jordbrukarlandskap så det finns troligen möjligheter att arrendera ut området för till exempel odling, säger Peterson.

På årsmötet ska Björn Peterson informera medlemmarna om den uppkomna situationen. Han ser ingen annan utväg än att föreslå årsmötet att följa styrelsens förslag att lägga ned klubben.
– Om inget radikalt inträffar på årsmötet så blir det nedläggning, säger Peterson till ST-tidningen.

Läs också:


Text: Olof Åsgård • 2024-04-03
NyheterAllmags GKGolfsverigeNyheter
Scroll to Top