Sweetspot vill att frågan får en gedigen juridisk prövning. Genrebild: Getty Images

Golfsverige

Sweetspot ger inte upp – stämmer Svenska Golfförbundet

Efter nederlaget hos Konkurrensverket går Sweetspot nu vidare till Patent- och marknadsdomstolen.

Text: Olof Åsgård • 2023-10-06 Uppdaterad 2023-10-06

I slutet av mars lämnade techbolaget Sweetspot in ett klagomål mot Svenska Golfförbundet till Konkurrensverket gällande missbruk av dominerande ställning. Det handlar om Golfens IT-system som konkurrenten Sweetspot menar att golfklubbarna mer eller mindre tvingas att använda och därmed gör det svårt för andra aktörer, som exempelvis Sweetspot, att verka på samma marknad. 

Bo Bengtsson, biträdande generalsekreterare vid Svenska Golfförbundet, menar att förbundet säkerställt att SGF inte missbrukat den dominerande ställning som ett idrottsförbund kan anses ha på vissa områden och att Sweetspot inte förstått förbundets ställning och roll.

– SGF är ett idrotts- och medlemsförbund. Det är medlemsklubbarna – Sweetspots kunder – som återkommande sedan 2002 beslutat att utveckla GIT och att GIT ska finansieras av klubbarna gemensamt. Golfbolagen – också Sweetspots kunder – har frivilligt tecknat avtal med SGF om att använda och betala för GIT. Denna finansieringsmodell har tjänat Golfsverige väl och lett till att vi idag har ett eget mycket väl fungerande IT-stöd till minsta möjliga kostnad. SGF gör självfallet ingen egen vinst på GIT-verksamheten. Klubbarna ska enligt stadgarna använda medlems- och handicapmodulen i GIT. I övrigt står det fritt att till exempel välja ett annat bokningsystem, sa Bengtsson till Svensk Golf i mars.

Konkurrensverket valde att inte utreda saken

I början av juni kom beslut från Konkurrensverket som lät meddela att det inte ansåg att det fanns tillräckliga indikationer på ett konkurrensproblem som skadar konkurrensen och konsumenterna och valde att inte utreda saken vidare. Konkurrensverket meddelade också att beslutet inte ska ses som ett ställningstagande. Något som Sweetspot framhäver i sin nya anmälan.

Går till Patent- och marknadsdomstolen

Sweetspot ger inte upp och har nu stämt Svenska Golfförbundet vid Patent- och marknadsdomstolen. 

I ett pressmeddelande lyfter de fram samma klagomål gällande förbundet och Golfens IT-system. Och vill att saken ska prövas juridiskt, vilket Sweetspot anser inte har skett än.

– Vi står fast vid vår grundinställning att Svenska Golfförbundets agerande knappast gynnar golfens alla utövare utan tvärtom förhindrar även den innovativa utveckling som vår bransch behöver. Detta är viktiga frågor för hela branschen som måste få en grundlig prövning i sak, och det är därför vi nu väljer att gå vidare med en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen, säger Sweetspots vd och grundare Henrik Ahlin i pressmeddelandet. 

Förbundet svarar

Bo Bengtsson har bara sett delar av stämningsansökan och tror att den formella stämningen kommer nästa vecka.

– Det är ingen tvekan om att SGF kommer att bestrida samtliga yrkanden vilket vi underhand också meddelat Sweetspot. Det här är en fortsättning på den anmälan som Sweetspot lämnade till Konkurrensverket i april. Konkurrensverket beslöt i juni att inte gå vidare med ansökan, säger Bo Bengtsson till Svensk Golf och fortsätter:
– I sak handlar det om medlemsföreningarna (golfklubbarna) ska förbjudas att i demokratisk ordning besluta om att tillsammans utveckla, finansiera och äga ett verksamhetssystem som GIT. Sweetspots stämning är alltså direkt riktad mot samma golfklubbar som bolaget hoppas ska välja Sweetspot som leverantör.

Sweetspot grundades 2017 och erbjuder golfklubbar, spelare och andra aktörer ett affärssystem som bland annat innefattar bokningsflöden med prisalgoritmer, medlemskapsmoduler baserade på spelvärden, integrerat kassasystem samt CRM-system. 


Text: Olof Åsgård • 2023-10-06
NyheterGolfsverigeNyheterSvenska GolfförbundetSweetspot
Rulla till toppen