Sweetspots klagomål utreds inte vidare, meddelar Konkurrensverket. Genrebild: Getty Images

Golfsverige

Konkurrensverket utreder inte klagomålet om GIT

”Anser inte att det finns tillräckliga indikationer på ett konkurrensproblem som skadar konkurrensen och konsumenterna.”

Text: Olof Åsgård • 2023-06-13 Uppdaterad 2023-06-14

I slutet av mars lämnade Sweetspot in ett klagomål till Konkurrensverket riktad mot Svenska Golfförbundet gällande Golfens IT-system, GIT. 

Klagomålet avsåg missbruk av dominerande ställning och Sweetspot anser att golfklubbarna inte själva kan välja vilket IT-system de vill använda.
– Vi ifrågasätter att det går till på det här sättet och om det verkligen är det bästa för golfens alla utövare. Det skulle vara intressant att få detta prövat. Vi tycker det är problematiskt att SGF tvingar samtliga klubbar att betala för alla tjänster som förbundet erbjuder oavsett om dessa används. Våra kunder betalar idag för Sweetspot men även för bokningssystem från golfförbundet, det blir såklart begränsande för vår tillväxt att potentiella kunder får dubbla kostnader, sa Sweetspots vd och grundare Henrik Ahlin i ett pressmeddelande då. 

Bo Bengtsson, vice generalsekreterare och stabschef på Svenska Golfförbundet, svarade: 
– Tyvärr har bolaget aldrig förstått SGF:s ställning och roll vilket avspeglas i den information som gick ut igår. SGF är ett idrotts- och medlemsförbund. Det är medlemsklubbarna – Sweetspots kunder – som återkommande sedan 2002 beslutat att utveckla GIT och att GIT ska finansieras av klubbarna gemensamt. Golfbolagen – också Sweetspots kunder – har frivilligt tecknat avtal med SGF om att använda och betala för GIT. Denna finansieringsmodell har tjänat Golfsverige väl och lett till att vi idag har ett eget mycket väl fungerande IT-stöd till minsta möjliga kostnad. SGF gör självfallet ingen egen vinst på GIT-verksamheten. Klubbarna ska enligt stadgarna använda medlems- och handicapmodulen i GIT. I övrigt står det fritt att till exempel välja ett annat bokningssystem.

I måndags kom ett beslut från Konkurrensverket där det meddelas att saken inte kommer utredas ytterligare. 

”Konkurrensverket anser inte att det finns tillräckliga indikationer på ett konkurrensproblem som skadar konkurrensen och konsumenterna för att prioritera en fortsatt utredning på denna grund. Konkurrensverket anser inte heller att det finns skäl att prioritera en fortsatt utredning utifrån någon av de andra grunderna i prioriteringspolicyn. Ärendet ska därför skrivas av.”, skriver Konkurrensverket. 

Svenska Golfförbundet är nöjda över att det inte blir någon vidare utredning. 
– Vi välkomnar konkurrensverkets beslut att avskriva ärendet. Det går i linje med den hållning vi hela tiden haft och varit trygga i – att GIT inte utgör ett brott mot konkurrenslagen. När det gäller GIT är det medlemsklubbarna som beslutat att utveckla systemet, som finansieras av golfklubbarna gemensamt. GIT är inte tvingande för klubbarna och vi erbjuder dessutom en fri, marknadsanpassad och rättvis licensmodell för GIT API där vi har nära samarbete med flera andra aktörer i branschen, säger Bo Bengtsson i ett pressmeddelande från förbundet.

Sweetspot grundades 2017 och erbjuder golfklubbar, spelare och andra aktörer ett affärssystem som bland annat innefattar bokningsflöden med prisalgoritmer, medlemskapsmoduler baserade på spelvärden, integrerat kassasystem samt CRM-system. 

I beslutet står det att Konkurrensverkets beslut att inte utreda saken vidare innebär inte ett ställningstagande till om någon överträdelse av konkurrensreglerna skett eller inte.

Sweetspots vd och grundare Henrik Ahlin skriver i mejl till Svensk Golf:
– Konkurrensverkets prioriteringsbeslut innebär inte att en bedömning i sak är gjord i frågan. Det är beklagligt att vi inte fått svar på det och vi överväger nu hur vi vill gå vidare.


Text: Olof Åsgård • 2023-06-13
NyheterGolfsverigeNyheterSvenska GolfförbundetSweetspot
Rulla till toppen