Genrebild: Getty Images

Golfsverige

Klubbcheferna: ”Solceller är den troliga lösningen”

I andra delen i vår serie Klubbcheferna diskuteras säsongstarten och el- och bränslekostnader.

Text: Michael Åhman • 2023-05-25 Uppdaterad 2023-05-25

Hur har starten på säsongen varit? Och hur hanterar ni ökade el- och bränslekostnader?

Det är dags för andra rundan i vår serie där tre klubbchefer – från Båstad till Umeå – får komma till tals.

Klubbcheferna är:

Hur påverkas din klubb av ökade el- och bränslekostnader?

Jörgen Kjellgren: För vår klubb har de ökade elkostnaderna för närvarande inte inneburit något problem då jag band vårt elavtal 2021 i fem år till en kostnad om 41 öre/kwh, så vi har fortfarande hela 2023 och 2024 på oss att lösa detta. En installation av solceller som kan producera cirka 50 procent av vår förbrukning är den troligaste lösningen. När det gäller drivmedelskostnader så har de ökat med cirka 40 procent och detta har vi löst med höjda årsavgifter vilket var enligt plan. Det har inte påverkat skötseln av anläggningen just nu.

Joakim Sabel: Inte bra med högre kostnader.

Petra Romar Sundström: Under 2022 ökade både el- och bränslekostnader med cirka 20 procent utöver budget, trots en höjning av årsavgifterna nådde vi inte det budgeterade resultatet men gör ändå positivt resultat. När det gäller 2023 och framåt har vi tagit höjd för kostnadsökning i budgeten och höjt avgifterna till medlemmarna för att möta kostnaderna. Känns osäkert men svårt att förutse hur konjunkturen svänger över tid. En investering för framtiden skulle vara att se över bevattningssystemet som är den enhet som förbrukar mest el i dagsläget. Ska man investera i en lägre bränsleförbrukning ser vi med spänning fram emot nya robotklippare som skulle kunna ersätta fairway- och ruffklippare.

De flesta banor har öppnat för säsongen. Hur har starten varit i din del av landet och på din klubb?

Jörgen: Trots den kalla våren har starten varit helt okej. Spelet från gäster ligger i paritet med föregående år medan spelet från våra medlemmar är ner cirka tio procent. Kvalitén på framförallt fairway skulle ha kunnat vara bättre, men eftersom vi inte har en fullt utbyggd fairwaybevattning på våra banor så har dessa ytor ännu inte växt ihop och vi har tvingats till att spela med lägesförbättring. Vi vidtar nu åtgärder för att lösa detta, men värme och naturligt regn är den bästa och snabbaste lösningen på detta problem.

Joakim: Bra skick lite senare än vanligt och bra läge med medlemmar just nu men mer ska in. Många har inte börjat spela ännu, för året har ju varit väldigt kallt. De andra banorna i Stockholm är i bra skick överlag.

Petra: Vi öppnar med ordinarie greener lördag den 27 maj och banan har övervintrat på bästa tänkbara sätt! Längs Västerbottenkusten har vi haft otroligt mycket snö i år vilket har varit en bra isolering av höstsådden. Nu är greenerna insådda, gödslade och klippta och ser fantastiska ut likväl som de flesta av våra tees. Har fått liknande indikationer från de andra banorna i Umeå-området. Upplever att vi nu med provisorisk bana inte har så många besökare men ser att det inför öppning är fullbokat så det känns jättekul! När det gäller antal medlemmar ser det ut ungefär som föregående år och jag ser fram emot en fin sommar.


Text: Michael Åhman • 2023-05-25
NyheterGolfsverigeKlubbchefernaNyheter
Rulla till toppen