I vår nya serie får bland annat den samlade svenska greenkeeperstyrkan ett kort men stort erkännande. Genrebild: Getty Images

Ny serie på svenskgolf.se

Klubbcheferna: ”Våra greenkeepers är bäst i världen”

I vår nya serie låter vi tre klubbchefer svara på aktuella frågor om svenska golfklubbar.

Text: Michael Åhman • 2023-04-12 Uppdaterad 2023-05-25

I dag sparkar vi igång en ny serie på svenskgolf.se där tre klubbchefer från olika delar av landet svarar på frågor om läget och framtiden hos sina golfklubbar, Golfsverige och golfbranschen i stort.

Golfsäsongen 2023 står för dörren, fler och fler banor öppnar upp för spel. I första delen av Klubbcheferna har vi låtit klubbcheferna svara på vanliga frågor som handlar om hur en golfanläggning ser på aktuella styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Alltså enligt den klassiska modell som används för att utvärdera ett kommersiellt företags välmående.

Klubbcheferna är:

Vilka är styrkorna hos din och svenska golfklubbar?

Jörgen Kjellgren: Priset på medlemsskap, inträde och årsavgift och golfspel i stort. Det är fortfarande en relativt billig sport att utöva.
De flesta golfklubbarna har bra utbildade PGA-tränare som tar han om klubbarnas medlemmar i golfutbildning.
Öppenheten i sättet att ta emot alla kategorier av golfare är unikt i Sverige, gammal som ung, spelare med funktionshinder etc, alla är välkomna till svensk golf.

Petra Romar Sundström: Svensk golf och de svenska golfklubbarna är uppbyggda av entusiaster för entusiaster, det finns ett brinnande intresse upplever jag för att spela och utveckla golf. Golfen har en stor social betydelse för många, vilket gör att den är högt prioriterad och skapar därmed möjlighet till utveckling och hållbarhet på längre sikt.

Joakim Sabel: Billig sport i Sverige som alla typer av människor kan spela. Inte som här i Brasilien (där jag befinner mig just nu) där 35 000 av 230 miljoner spelar golf. Det är inte en snobbsport i vårt land.
Många barn som testar golf och väldigt bra tränare och landslagsverksamhet i Sverige, bland de bästa i världen. Och våra greenkeepers är bäst i världen att hålla bra skick för väldigt små pengar.
Dessutom är våra krogar bäst i världen för det pris de tar för en dagens lunch.

”Våra krogar bäst i världen för det pris de tar för en dagens lunch.”

Joakim Sabel

Vilka är svagheterna?

Jörgen: Medlemmar står för alltför liten del av intäkterna, ofta under 50 procent, i förhållande till den tillgänglighet de har till sina banor.
Det råder stor variation i skicket på svenska golfbanor, här behöver vi få till en bättre förståelse för att hitta en jämnare kvalitet.
Intäkterna från sponsorer är så viktiga hos många klubbar att en minskning av dessa gör att ekonomin inte går ihop.
Det är svårt att attrahera medlemmar i åldern 25-40, vilket innebär att medelåldern i svenska golfklubbar är ganska hög.

Petra: Tillväxten. Vi behöver fånga upp de yngre, som junior kan det vara svårt att ta sig till golfbanan då den ofta ligger en bit utanför stadskärnan. Den nya generationen golfare har till stor del en annan bild av sitt golfspel, mer riktat kring service och upplevelse. Att alla hjälper till och jobbar ideellt är inte lika naturligt i föreningslivet idag och det behöver vi anpassa oss till för att ändå kunna skapa en gemenskap och en anläggning som tilltalar.

Joakim: Klubbarna har oftast för dålig ekonomi. Det är för få företag som sponsrar golfen. De duktiga proffs som kommer ut från landslag får inget stöd av näringslivet. Och vädret är ju inte vår starka sida…

”Klubbarna bör avsätta mer medel till att fortbilda sin personal.”

Jörgen Kjellgren

Vilka möjligheter för utveckling ser du?

Jörgen: Förbättrad tillgänglighet för medlemmar och gäster. Marknadsanpassa SGF genom att klubbrådgivning och bankonsulenter inte är anställda utan respektive klubb betalar för att utnyttja dessa tjänster. Medlemmarna ska stå för en större del av intäkterna för att säkerställa en bättre och långsiktig drift av sin anläggning. Klubbarna bör avsätta mer medel till att fortbilda sin personal. Ofta är detta en post som tas bort från budgeten om det behöver skäras någonstans.

Petra: Vi har i Umeå Norrmjöle Golfklubb genomfört Vision 50/50 – ett jämställdhetsprojekt som SGF driver i golf-Sverige. Jag ser att det i golfens utveckling finns en stor potential att utöka antalet golfare ytterligare. Vi har fortfarande endast 30 procent kvinnliga golfare och ca 16 procent juniorer. Att nå ut och skapa en bättre spelupplevelse för fler kommer att öka intresset, göra golfen roligare och förhoppningsvis kännas mer tillgänglig för fler.

Joakim: Få fler kvinnor att spela golf! Förvandla alla inomhusgolfare till riktiga golfare (i USA är det fler som spelar Topgolf än vanlig golf 2022).
Fler utländska turister. Vi har bra banor där det är nästan gratis för turister att spela. Vi har en bra produkt i Sverige som ingen behöver skämmas över.

Vilka hot mot svenska golfklubbar ser du?

Jörgen: En successivt minskad möjlighet till användning av växtskyddsmedel kan innebära väsentliga sämre kvalitet på landets banor.
Kulturkrock mellan nya golfare som är dåligt utbildade och den äldre generationen kan på sikt bli ett allvarligt problem. Nya golfare spelar ofta långsamt och har i många fall aldrig träffat en utbildad tränare, brist på vett och etikett. Allt sammantaget skapar problem och säkerhetsrisker.

”Ekonomin är ju stökig nu med stigande priser.”

Petra Romar Sundström

Petra: Ekonomin är ju stökig nu med stigande priser på de stora kostnaderna för vår verksamhet. Gräsfrö, gödsel, frakter, drivmedel har alla ökat drastiskt och med den begränsade säsong vi har framför allt i norr är det svårt att möta den ökade kostnadssidan med bibehållet resultat utan att tarva på spelupplevelsen.

Joakim: Att många skulle sluta samtidigt. Att det kommer nya skatter som drabbar klubben. Att det blir vinter året runt.


Golfskolan – se våra instruktionsfilmer:Text: Michael Åhman • 2023-04-12
NyheterGolfsverigeKlubbchefernaNyheter
Scroll to Top