Hål 12, Golden Bell, är ett tufft hål, men beroende på hur index fördelas är det inte säkert att du skulle få slag mot golfkompisen här. Arkivbild: Getty Images

Inte ett mått på svårighetsgrad

Så funkar indexeringen av golfbanans hål

Vi applicerar förbundets exempel på Augusta National.

Text: Olof Åsgård • 2023-03-29 Uppdaterad 2023-03-29

Är hålet med index 1 verkligen svåraste hålet på banan? Hur kan ett svårt hål få index 18? Och de som spelat länge använder inte ens ordet index utan frågar vad det var ”för handicap” på hålet.

Hur en golfbana indexeras är det många som undrat över och ibland leder diskussionerna till stora missuppfattningar. Indexering finns för att handicapslagen ska fördelas jämnt över de 18 hålen, samt över separata niohålsslingor. Det är en förutsättning för matchspel så att spelare med olika handicap kan få en så rättvis drabbning som möjligt. 

Indexeringen är alltså inte ett sätt att ranka hålens svårighetsgrad. Samtidigt används en sann eller uppskattad svårighetsgrad på hålen när indextalen fördelas.

Det är golfklubbarna som gör indexeringen. Svenska Golfförbundet har ett antal rekommendationer och exempel på hur det ska genomföras. Exempelvis föreslås att ojämna indextal läggs på första nio hålen och de jämna på andra nio.

En bra väg att gå är också att dela in 18-hålsbanan i sex trehålsgrupper – 1, 2, 3 … 4, 5, 6 och så vidare.

Index 1 till 4 bör inte ges hål 1, 2, 3 eller 16, 17, 18. Varje grupp bör ha en indexsumma mellan 27 och 30. Rekommendationera anger också att index 1 till 6 inte bör vara på intilliggande hål. 

Exempel på fördelning:

 • Ge index 1 till det svåraste av hål 7, 8, 9.
 • Ge index 2 till det svåraste av hål 13, 14, 15.
 • Ge index 3 till det svåraste av hål 4, 5, 6.
 • Ge index 4 till det svåraste av hål 10, 11, 12.
 • Ge index 5 till det svåraste av hål 1, 2, 3.
 • Ge index 6 till det svåraste av hål 16, 17, 18.
 • Ge index 7 till 12 jämt över de sex grupperna, index 7 behöver inte passa in i grupp 7, 8, 9. 
 • Ge index 13 till 18 på samma sätt.

Vi använder förbundets exempel och jämför med snittscorerna (inom trehålsgrupperna) på Augusta National och får därmed fram denna indexering.

 • 1 Tea Olive, par 4. Index 5
 • 2 Pink Dogwood, par 5. Index 15
 • 3 Flowering Peach, par 4. Index 7
 • 4 Flowering Crab Apple, par 3. Index 3
 • 5 Magnolia, par 4. Index 11
 • 6 Juniper, par 3. Index 13
 • 7 Pampas, par 4. Index 1
 • 8 Yellow Yasmine, par 5. Index 17
 • 9 Carolina Cherry, par 4. Index 9
 • 10 Camellia, par 4. Index 4
 • 11 White Dogwood, par 4. Index 12
 • 12 Golden Bell, par 3. Index 14
 • 13 Azalea, par 5. Index 18
 • 14 Chinese Fir, par 4. Index 2
 • 15 Firethorn, par 5. Index 10
 • 16 Redbud, par 3. Index 16
 • 17 Nandina, par 4. Index 8
 • 18 Holly, par 4. Index 6

Ovan får trehålsgrupperna på första nio summan 27, medan de på andra nio får summan 30. Det här är bara ett av många sätt som Augusta National kan indexeras på och just i det här exemplet blir det tydligt att index inte är en rankning av hålens svårighetsgrad. Om snittscorer skulle avgöra skulle exempelvis hål 10 ha index 1, hål 11 index 2 och hål 12 index 4, vilket skulle göra denna grupp av tre hål till ett extremt ojämnt avsnitt i matchspel. 
Hål 13, Azalea, är det enda där snittscore och index i exemplet ovan lirar med svårighetsgrad. Historiskt sett är tretton det enklaste hålet i The Masters-sammanhang. Vi får se om de förändringar som gjorts till i år (hålet har förlängts cirka 40 meter) kommer att ändra på saken.

Fotnot: Det finns en indexering av Augusta National där hål 2 har 1 (HCP) och hål 16 har 18 (HCP).


Golfskolan – se våra instruktionsfilmer:Text: Olof Åsgård • 2023-03-29
NyheterAugusta NationalHålindexThe Masters
Rulla till toppen