Wäsby Golf anlägger ett nytt våtmarksområde och säkrar vattentillgången för banans 27 hål // Foto: Klubben

Golfsverige

Golfklubb får miljonbidrag för att anlägga våtmark

Kanslichefen: ”En stor fördel och viktigt för oss”

Text: Martin Strömberg • 2023-03-13 Uppdaterad 2023-03-13

Bevattningsdammen på Wäsby Golf norr om Stockholm har sedan starten i början på 1990-talet varit underdimensionerad för att räcka till klubbens 27 hål. Att få till en ny lösning har diskuterats under lång tid men intensifierades i samband med den torra sommaren 2018 då klubben, precis som övriga Golfsverige led av vattenbrist.

Nu är lösningen på gång och just nu anlägger klubben en våtmark med en yta ungefär lika stor som två fotbollsplaner till höger om hål 8 på John Deere-banan (18-hålsbanan). Våtmarksområdet ska ge golfklubben ett magasin för uppemot 21 000 kubikmeter vatten.
– Det är en stor fördel och viktigt för oss att vi inte behöver oroa oss över vatten framöver, säger Wäsby Golfs kanslichef, Jacob Selander till Svensk Golf.

Rent golfmässigt påverkas inte det åttonde hålet mer än att outen till höger tas bort och ersätts av våtmarksområdet. 
– Jag skulle säga att det blir både vackrare och bättre av att slippa ha en out-gräns även om den nya våtmarken troligen inte kommer att påverka spelet, säger Selander.

Magasinet kommer att samla upp dagvatten och ytligt grundvatten som under torra perioder kan användas till bevattning av gräsytorna. Vattnet räcker även till hjortarna vid Eggeby fornpark just intill banan.

En annan viktig effekt är att man sparar på det dricksvatten som tidigare togs från kommunala vattenledningsnätet och som motsvarade årsförbrukningen för cirka 120 hushåll.

Budgeten för projektet är på 7,6 miljoner kronor. 90 procent finansieras av bidrag från Länsstyrelsen medan Wäsby Golf står för 10 procent. 

Man är just nu inne på slutspurten av arbetet som inleddes vid jul.


Golfskolan – se våra instruktionsfilmer:Text: Martin Strömberg • 2023-03-13
NyheterGolfsverigeNyheterWäsby Golf
Rulla till toppen