Efter två års arbete presenterade Sentosa GC sina imponerande resultat i kampen för en bättre miljö // Foto: Sentosa GC

Världens första koldioxidneutrala golfklubb

Klubben har med stöd av sina medlemmar avsatt cirka tio kronor från varje golfrunda för att skaffa koldioxidkrediter.

Text: Martin Strömberg • 2023-03-03 Uppdaterad 2023-03-03

Sentosa Golf Club i Singapore lovade under HSBC Women’s World Championship 2021 att försöka bli världens första koldioxidneutrala golfklubb. Och under årets tävling – två år senare – redovisar man resultatet av arbetet som man lagt ner för att nå målet.

Som en del av sitt hållbarhetsåtagande, och för att minska koldioxidutsläppen har klubben kompenserat 5 000 ton koldioxid, motsvarande växthusgasutsläpp från 12,4 mil körda av en genomsnittlig bensindriven bil och koldioxidutsläpp från energianvändingen motsvarande 630 normala hushåll.

Sedan april 2021 har klubben med stöd av sina medlemmar avsatt cirka tio kronor från varje golfrunda för att skaffa koldioxidkrediter från Katingan Mentaya Project i Indonesien och Cordillera Azul National Park i Peru. Cordillera Azul National Park-projektet hjälper till att återställa skogsbruk och har förhindrat att 25,2 miljoner ton kol släppts ut i atmosfären hittills. Projektet sysselsätter 665 jobb i lokalsamhället, varav 40 procent innehas av kvinnor. Katingan Mentaya-projektet i sin tur skyddar mer än 150 000 hektar torvsumpskog och genererar 7,5 miljoner koldioxidkrediter. Dess inverkan motsvarar att två miljoner bilar skulle avlägsnas från vägarna varje år.

Anläggningen har också tagit ett flertal initiativ i driften av golfbanorna, bland annat har man ett nytt bevattningssystem och maskiner för att minska överbevattning och övergödsling. Man har dessutom bara elbilar drivna på Litium samt återvinner trädsgårdsavfallet och återanvänder det som gödsel på banan.Text: Martin Strömberg • 2023-03-03
NyheterGolfvärldenLPGA TourSentosa GCTournytt
Rulla till toppen