Bild: Getty Images

Regler

Här är de viktigaste regeländringarna nästa år

Första uppdateringen sedan 2019.

Text: Bo Hansson • 2022-12-19 Uppdaterad 2022-12-20

Putta med flaggan i, leta boll i max tre minuter, fritt fram att grunda klubban i röda och gula pliktområden …
Det var några av nyheterna när golfreglerna moderniserades 2019.
Nu kommer en, mindre, uppdatering som gäller från 1 januari 2023.

Här är några de viktigaste förändringarna:

Paragolfare inkluderas i den ordinarie regelboken
Paragolfare kan nu spela i samma tävling och på lika villkor som spelare utan funktionsnedsättning.

Förenkling av lättnad på flagglinjen
När bollen droppas i flagglinjen får den rulla en klubblängd i alla riktningar från den punkt där den slog ner.

Det blir tillåtet att ersätta en skadad klubba
En spelare som skadar en klubba under ronden får byta ut den, laga den eller spela vidare med den. Om klubban skadats på grund av ett vredesutbrott får man dock inte byta ut eller laga den, däremot är det okej att spela vidare med den.

Man behöver inte skriva sin handicap på scorekortet
I en slagtävling är det tävlingsledningens ansvar att beräkna spelhandicap och sedan räkna ut en spelares nettoscore. Spelaren ansvarar fortfarande för att bruttoscoren på varje hål är korrekt ifylld, men behöver inte skriva sitt handicap på scorekoret.

Ett slags plikt för att spela en felaktigt inbytt boll
Tidigare utgick två slags plikt till en spelare som slog på en felaktigt inbytt boll. Nu blir det ett slags plikt.
Exempelvis när en boll ska återplaceras och spelaren i stället byter in en ny boll och spelar på den. Det är inte tillåtet.

Nytt undantag om bollen rubbas av naturkrafter
Om en boll, som ligger utanför green, rubbas av vind eller vatten ska den normalt spelas från det nya läget. Ett undantag görs nu om bollen droppas, placeras eller återplaceras. Skulle bollen rulla iväg på grund av naturkrafter ska den återplaceras utan plikt.

PÅ SGF:s HEMSIDA KAN DU LÄSA MER OM REGLERNA


Golfskolan – se våra instruktionsfilmer:Text: Bo Hansson • 2022-12-19
Nyheter2023NyheterR&ARegler
Rulla till toppen