Byggstart av nya Västerled på Österåker skjuts framåt i tiden.

Österåker skjuter upp bygget av nya Västerled

"Att sitta lugnt i båten ett tag till tycker vi är ett mycket klokt val"

Text: Svensk Golf • 2022-09-09 Uppdaterad 2022-09-09

Tanken från början var att Österåker skulle starta ombyggnaden av nya Västerled under hösten 2022. Men istället skjuts nu byggstarten fram och istället för att vara klar 2025 siktar klubben nu på att öppna nya banan 2026.

Orsakerna är flera. På klubbens hemsida anges flera orsaker:

Kapital skall finnas på kontot
Styrelsen och ledning har varit tydlig med att kapital måste finnas på kontot innan någon byggnation påbörjas vilket inte har ändrats.

Bygglov och tillstånd
Vi jobbar parallellt med flera tillstånd vilka börjar komma på plats för beslut hos diverse myndigheter. Arbetet tar tid och något vi inte kan forcera men det är viktigt att vi gör ett grundligt jobb i dessa processer.

Material in 
Att vi får in material är en ytterst viktig faktor för byggnationen och skapande av golfbanan och den karaktär vi vill uppnå. Av erfarenheter från första byggnationen vill vi inte hamna i en situation att material tar slut. Att kunna köra in material under hela 2023 ger oss ytterligare ett år för detta samt skapar bättre förutsättningar, trygghet och lugn för byggprocessen.

Världsläget
Vi har idag ett världsläge som påverkar oss på många sätt och att sitta lugnt i båten ett tag till tycker vi är ett mycket klokt val.

Klubbens målsättning är att man ska kunna spela golf på Västerled under 2023, eventuellt med vissa modifikationer då man planerar att köra in byggnadsmaterial på området för att spara tid när arbetet väl kommer igång.


Text: Svensk Golf • 2022-09-09
NyheterÖsteråkers GKSvenska golfbanor
Rulla till toppen