Ett program av Svenska Golfförbundet väckte irritation hos flera banchefer. Foto: Svenska Golfförbundet via Youtube

Golfsverige

Banchefer rasar mot förbundets film

Senaste avsnittet av Pitch väckte reaktioner hos flera av landets banchefer.

Text: Olof Åsgård • 2022-02-28 Uppdaterad 2022-02-28

Pitch är ett webb-tv-program i Svenska Golfförbundets regi som kretsar kring klubbutveckling. Pitch riktar sig främst till golfklubbarnas styrelser och chefer. 

I senaste avsnittet som släpptes i förra veckan behandlas dialogen mellan styrelsen och banchefen. 

Avsnittet är döpt till ”Gödslar golfklubben med pengarna?”. Bland annat hävdas det i programmet att många golfklubbar skulle kunna halvera sin gödselbudget och mer därtill.  

Anslaget och budskapet har mötts av stark kritik av flera av landets banchefer som menar att programmet ger en orättvis bild och inte speglar verkligheten. I en sluten Facebook-grupp (där även förbundsanställda är medlemmar) diskuterades och kommenterades inslaget i Pitch.

Intresseorganisationen SGA, Swedish Greenkeeper Association, har fått motta flera klagomål av sina medlemmar och ställer sig bakom kritiken mot förbundet.

– Det gödslas och vattnas betydligt mindre nuförtiden och styrelser och klubbchefer lyssnar mer på banchefer och har bjudit in dem till styrelsemöten i större utsträckning än tidigare. Jag hoppas att inslaget inte ändrar på det. Vi reagerar starkt på detta och tycker det är oförskämt att dra alla över en kam och slänga ur sig saker som att klubbar kan halvera sina gödselkostnader, säger SGA:s kanslichef Göran Tyrsing till Svensk Golf. 

Stora delar av diskussionen i avsnittet var saklig och en av deltagarna Annica Lundström, Chef för klubb- och anläggningsutveckling på Svenska Golfförbundet, poängterade att hon inte vill se hobbyexperter i styrelsena som går in och driver den operativa driften. Trots det tycker Tyrsing att det blev en ”superduff”. 

– Detta har väckt reaktioner hos banchefer, i vissa fall aggression. De har ringt och varit ledsna och uppgivna och undrat om de ska behöva ta den här matchen en gång till. För de har de senaste åren känt att de äntligen blivit lyssnade på. Pitch-avsnitten har varit bra, här blev det en superduff, säger Tyrsing och fortsätter: 

– Sedan Annica Lundström tog över så tycker vi att relationen med förbundet är väldigt god och vi kommer fortsätta på den linjen. 

Annica Lundström, som deltog i studion, skriver i en kommentar till Svensk Golf:

– Det är förstås olyckligt att delar i senaste Pitchavsnittet tolkats på ett annat sätt än vi hade tänkt. Men det är också viktigt att vi kan föra diskussion i utmanande sakfrågor. Vår avsikt var aldrig att skapa irritation och upprördhet hos bancheferna. Pitch-serien handlar om att lyfta viktiga frågor i Golfsverige. Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete både med SGA som organisation och yrkeskåren som arbetar med golfbaneskötseln. 

Pitch 23 – Gödslar golfklubben med pengarna?


Golfskolan – se våra instruktionsfilmer:Text: Olof Åsgård • 2022-02-28
NyheterGolfsverigeNyheterSGASvenska Golfförbundet
Scroll to Top