Trummenäs GK utanför Karlskrona i Blekinge. Foto: Klubben

Nyheter

Stormigt på svenska golfklubben – hela styrelsen avgår

Efter medlemskritiken om hur klubben och golfbanan sköts lämnar hela styrelsen sitt uppdrag.

Text: Olof Åsgård • 2021-09-29 Uppdaterad 2021-09-29

Trummenäs GK i Blekinge ligger strax utanför Karlskrona. Golfbanan byggdes 1992 och idag har klubben cirka 1 200 medlemmar.

Tidigare i år verkade klubben utåt sett i viss medvind och deklarerade att Trummenäs skulle lyftas till en av de bästa golfanläggningarna i sydöstra Sverige. Pierre Fulke och Adam Mednickson anlitades för att ta fram en Masterplan för banans utveckling. Framtidsutsikterna var goda och klubben attraherade många nya medlemmar.

Trots fortsatt stark ekonomisk tillväxt och medlemsutveckling fick styrelsen och klubbledningen omfattande kritik i ett brev, daterat den 31 augusti, där 106 medlemmar och sponsorer ifrågasatte hur klubben och banan sköts.

”Vår uppfattning är att banan under de senaste åren visar en allt sämre kvalité. Kvalitén på fairways, tees, bunkrar och greener är på en mycket låg nivå. Som exempel kan nämnas att bevattningen av banan har varit undermålig. Bunkrar och ombyggnation av till exempel vägar färdigställs inte tillfredsställande. Områden runt banan saknar ”finish” – skyltningen är spretig, stolpar som markerar tee är inte fastsatta – för att nämna några exempel.”, står det i ett utdrag.

I en svarsskrivelse till alla medlemmar har styrelsen gett utförliga svar på frågorna och styrelsens ordförande Mats Johansson tycker att dialogen i september varit god. Men trots detta väljer styrelsen att avgå.

I kritiken ville medlemmarna som undertecknat brevet bland annat ha svar på:

– Innehållet i avtalet med Pierre Fulke.
Styrelsens svar: ”Det finns inget avtal ännu. Detta ska tas fram i samband med en dialog baserat på input från bl a referensgrupp och rundvandringarna. Dessa inspel kommer att påverka avtalets utformning och omfattning. Den lämnade offerten är ett takpris.”

– Förklaring för vad som hänt med en tidigare överenskommelse med en annan golfbanearkitekt.
Styrelsens svar: ”Bedömningen av den förra Masterplanen (från 2012) var att den krävde omfattande investeringar utan att öka intjänandeförmågan. (Arkitekten) lämnade offert vid den nya upphandlingen och nämnde inget om någon överenskommelse. Valet av leverantör avgjordes av leverantörens fokus på intäktsgenerering till föreningen.”

Klubbens avgående ordförande Mats Johansson utvecklar bakgrunden till styrelsens ståndpunkt i en kommentar till Svensk Golf.

– Det fanns en rad felaktigheter i brevet som vi rätade ut och vi har pratat med många som står bakom brevet och gett svar på deras frågor. Och många verkade nöjda med de svar som vi gav. Trots det valde vi i styrelsen att avgå. Det känns trist eftersom det varit kul och man lägger ner mycket ideell tid och vi kom till beslutet att ändå lämna.

Klubben har årsmöte den 17 oktober. Fram till dess sitter befintlig styrelse kvar. 


Text: Olof Åsgård • 2021-09-29
NyheterGolfsverigeNyheterTrummenäs GK
Scroll to Top