Bild: Randy Braaten

Golfsverige

Stockholmsklubb säljer mark i mångmiljonaffär

Wäsby GK hör till de klubbar som äger mark. Nu säljs en del för att finansiera vattenprojekt och renovering.

Text: Bo Steffensen • 2021-09-12 Uppdaterad 2021-12-09

Wäsby GK med sina 27-hål strax utanför Upplands Väsby har, i likhet med många andra klubbar i Sverige, problem med vattenförsörjningen. Det finns ingen tillgång till sjö- eller havsvatten och vattenreservoarerna är inte tillräckligt stora.
Klubben har beräknat att den skulle behöva öka sin vattenlagringskapacitet med 40 000 kubikmeter.
Detta är grunden i den markaffär som nu klubbats igenom på ett extra årsmöte.
Wäsby GK har nämligen en annan tillgång; 170 hektar mark, varav 70 är golfbana.
Vattenfrågan och nödvändiga renoveringar – byta ut bevattningssystemet på fairways, renovera bunkrar, greener och tees – beräknas kräva 40–50 miljoner kronor, utöver den årliga ordinarie budgeten, under en tioårsperiod.
Ett kapital som klubben saknar i dag. Lösningen blir en försäljning av 20 hektar mark.

MARKAFFÄREN har förberetts under tre år och lades nyligen fram för medlemmarna på ett extra årsmöte. Ett beslut med minst tre fjärdedelars majoritet krävdes. 160 kom. 159 röstade ja.
– Vi har nästan 2 300 medlemmar. Ska man attrahera golfare i framtiden tror jag man måste hänga med i utvecklingen. Sedan menar jag inte att alla banor måste bli en ny Stenson-bana eller Bro Hof. De ambitionerna har vi inte. Däremot vill vi bibehålla den kvaliteten vi har eller öka den. Men vi kommer att göra det långsamt, vi kommer inte att stänga banan. Vi har tre väldigt fina banor i Stockholmsområdet; Bro Hof, Ullna och Österåker. Tittar man snäppet under dem är det de banorna vi vill konkurrera med och vi vill inte hamna på efterkälken, säger klubbens ordförande Sabine Areskär.

FÖRSÄLJNINGEN av marken görs i tre steg.
• Veidekke Industri, som är granne med klubben, köper sex hektar mark för flertalet miljoner kronor för att bedriva materialhantering. Klubben får samtidigt ett förmånligt avtal på sand, jord och gräs under en tioårsperiod.
• I samarbete med Veidekke industri bygger Wäsby Golf sedan en bevattningsdamm och en avskärmningsvall mot verksamhetsområdet. Där räknar klubben med en byggbesparing på flera miljoner. Planen är anlägga en damm som motsvarar cirka 40 000 kubikmeter, vilket skulle ge tillräckligt med vatten för att klara kommande golfsäsonger även om de blir lika torra som extremsommaren 2018.
• I den tredje delen av affären förvärvar Nordr Villatomter cirka 13 hektar mark för att, så småningom, bygga bortåt 160 radhus, kedjehus och villor. Två miljoner betalas när kommunen lämnar positivt detaljplanbesked eller när en detaljplan vunnit laga kraft. När, och om, kommunen sedan ger bygglov beräknas köpeskillingen bli avsevärd. Pengar som kan komma in inom fem till åtta år.
– Inom de närmaste veckorna så kommer vi att skriva avtal, både med Veidekke och med Nordr. Sedan kommer Nordr att ansöka om en stadsplan hos kommunen. Den affären ligger längre bort och är också mer osäker när det gäller intäkterna, säger Sabine Areskär.

SEDAN 2016 finns en masterplan för banan. Den har tagits fram av golfbanearkitekten Johan Benestam.
– Vi jobbar aktivt med vår banutveckling och masterplanen ligger som grund i det. Johan är uppe och besöker oss ibland och tittar på banan. Vi håller på och bygger om hål sju nu, det kommer att vara klart till nästa säsong. Där har vi passat på att bygga enligt ny standard. Mindre, rundare bunkrar, finare sand, lite mer upphöjda greener och avrinningsytor. Planen i förlängningen är att de hål vi bygger om kommer att byggas på det sättet, säger Sabine Areskär.

Bild: Randy Braaten

Text: Bo Steffensen • 2021-09-12
NyheterGolfsverigeWäsby GK
Scroll to Top