Siffrorna för golfåret 2019 är inne och antalet golfare är lägre än på fyra år. Foto: Getty images

Siffrorna för golfåret 2019 är inne och antalet golfare är lägre än på fyra år. Foto: Getty images

Nyheter

Antalet golfare minskar – lägsta siffran sedan 2015

Under 2018 minskade antalet golfare i Sverige. Den trenden håller i sig även om antalet medlemskap ökar.

Jesper Johansson • 2019-12-17

Svenska Golfförbundet har sammanställt siffrorna för golfåret 2019 och det finns en del som pekar uppåt. Efter den stekheta sommaren 2018 som innebar en minskning av golfspelandet i Sverige har sporten på sätt och vis återhämtat sig i år. Under 2019 var antalet bokade ronder i Min Golf 6 835 236, en ökning med 84 386 (1,3 %) jämfört med fjolåret.

Jämfört med 2018 finns det nu 141 fler golfmedlemmar, men samtidigt 209 färre golfare i SGF:s statistik.

Anledningen är att många golfare är medlemmar på fler än en golfklubb och därmed räknas fler gånger i medlemskapskolumnen.

Antalet golfare i Sverige är 461 195 personer.
Antalet medlemskap är 484 514.

Svenska Golfförbundet skriver så här angående siffrorna.
”Årets siffror är mycket höga ur ett historiskt perspektiv, med drygt 10 000 fler medlemmar än vid sekelskiftets början. De senaste åren har de årliga upp- och nedgångarna legat inomet ett intervall av max två procent, med vädret som den enskilt största faktorn som påverkar en procent upp eller ned. 2018 bjöd på antingen för kallt eller för varmt väder för golfspel, medan 2019 hade ett jämnare och för golfen bättre väder.”

Medlemsutvecklingen i siffror

2015
Antal medlemskap: 476 837
Antal golfspelare: 455 770

2016
Antal medlemskap: 486 631
Antal golfspelare: 463 952

2017
Antal medlemskap: 491 768
Antal golfspelare: 468 570

2018
Antal medlemskap: 484 373
Antal golfspelare: 461 404

2019
Antal medlemskap: 484 514
Antal golfspelare: 461 195


Bo Bengtsson arbetar som biträdande generalsekreterare på förbundet samt chef för klubb- och anläggningsutvecklingen. Så här säger han gällande den negativa trenden gällande antalet golfspelare i Sverige.
– Trenden är samtidigt stabil. Vi pratar varje år om någon procent upp eller ned. 406 000 golfare förnyade sitt medlemskap. Många av dem har varit aktiva i över 30 års tid. Kärntruppen är stor och trogen, säger Bengtsson till Svensk Golf.

– Men vi vet också att den nuvarande nivån är för låg sett till antalet golfbanor och det faktiska priset för spelrätter och greenfee. För klubbarnas framtida välmående måste vi antingen bli fler golfare eller acceptera att avgifterna ökar. Det är en svårt balansgång och ett ämne som vi kommer att diskutera än mer nästa år, säger Bengtsson.

Hur arbetar SGF för att rekrytera nya golfare?
– Det är klubbarna som svarar för rekrytering. Det lokala erbjudandet och mottagandet är helt avgörande för om en intresserad icke-golfare ska bli golfare. Ett förbund kan bara arbeta för att bygga och marknadsföra varumärket golf, jobba bort fördomar och hinder samt skapa bra verktyg för klubbarna, säger Bengtsson och fortsätter:
– SGF:s arbete inom Golfnyttan går ut på att lyfta golfens alla positiva delar för icke-golfarna. Vi har tagit fram Golfens Dag som ett utmärkt verktyg och koncept. Genom vårt mediaarbete ska vi se till att golfen sprids i nya kanaler där vi kan möta människor som borde vara intresserade av golf men ännu inte tagit steget till den lokala banan.

”Nuvarande nivån är för låg sett till antalet golfbanor och det faktiska priset för spelrätter och greenfee”

Bo Bengtsson säger också att Svenska Golfförbundet till nästa säsong lanserar ”Vägar in i Golfen” som är ett nytt verktyg för att locka, fånga och utbilda nya golfare. Målet inför kommande år är att utöka antalet golfspelare. Samtidigt vill Bengtsson inte rusa in i något.
– Det ska vara en hållbar utveckling som leder till att klubbarna blir välmående. Golfsporten kommer förhoppningsvis att hamna i mediafokus genom inte minst OS. Om vi också kan få en golfbanevänlig vinter, tidig säsongstart och en lagom varm sommar är jag säker på att vi har ett plus på sista raden om ett år, säger Bengtsson.

Scroll to Top