Greenkeeper

Nyheter

Golfare avstängd i 12 månader för farligt spel

En golfare i Göteborgstrakten har gjort sig skyldig till farligt spel. Nu stängs personen av i 12 månader.

Text: CM Hellsten • 2016-12-07 Uppdaterad 2016-12-07

Det var under en rond 30 augusti i år som golfaren (som kallas för LB i domslutet) ska ha gjort sitt inspel till greenen över huvudet på banarbetaren (GH) utan att dessförinnan ha fått klartecken från GH.

Golfklubben anmälde ärendet till Göteborgs Golfförbunds juridiska kommitté som fann det styrkt att LB hade gjort sig skyldig till så kallat farligt spel och 17 oktober dömde LB till 12 månaders avstängning för förseelsen.

LB förnekade att han hade gjort sig skyldig till någon bestraffningsbar förseelse och överklagade beslutet.

I dokumentet från Svenska Golfförbundet Juridiska Nämnden står det följande:

Om en spelare blir framvinkad gäller det alla i bollen”

LB har i första hand yrkat att beslutet ska upphävas. I andra hand har han yrkat avstängningstidens längd ska sattas ned.

LB har anfört bl.a. följande: Han och övriga i bollen blev framvinkade av banarbetaren.

Om en spelare blir framvinkad gäller det alla i bollen. Han spelade in i höjd mått avsevärt

mycket högre än banarbetarens längd, dock att han spelade cirka 6-8 meter vid sidan

om honom. Banarbetaren hade kunnat flytta sig i sidled, om bollen hade närmat sig

honom. När de besiktigade det aktuella hålet höll banarbetaren med om linjen in mot

LB har åberopat kopior av ett antal fotografier från det aktuella hålet.

Det LB har anfört är efterhandskonstruktioner”

Golfklubben har vidhållit sin anmälan och anfört bl.a. följande:

Det LB har anfört är efterhandskonstruktioner. Både hans spelpartner och banarbetaren

måste uppfattas på sätt att de anser att bollen gick rakt över banarbetaren. Om bollen

skulle ha gått 6-8 meter till höger eller vänster om banarbetaren, skulle bollen ha landat

en annan platå eller utanför greenen.

 

LB överklagade ärendet till Svenska Golfförbundet Juridiska Nämnden som lämnade överklagandet utan bifall.

Fram till 27 december kan LB överklaga till Juridiska Nämndens beslut till Riksidrottsnämnden.

Golfare avstängd för hot och våld på banan


Text: CM Hellsten • 2016-12-07
Nyheter
Scroll to Top