Nyheter

Golfklubben vann kampen mot kommunen

Halmstad GK har haft en tvist med Halmstad kommun. Nu har golfklubben fått rätt.

Av CM Hellsten • 2016-11-18

Halmstad GK har använt växtskyddsmedel för att bekämpa snömögel på sina golfbanor.

En del av anläggningen ingår i Söndrums vattenskyddsområde och när golfklubben sökte ett förlängt tillstånd för växtskyddsmedelsanvändningen sa Halmstad kommuns miljönämnd nej.

Nämnden ville inte riskera Halmstadbornas dricksvatten på lång sikt.

Det är Hallandsposten som skriver om tvisten som togs vidare till Mark- och miljööverdomstolen som nu har avgjort ärendet.

”Vi utgör inget hot för vattentäkten och dricksvattnet”

– Det är självklart skönt att domstolen betraktar ärendet som vi gör. Vi utgör inget hot för vattentäkten och dricksvattnet, säger klubbdirektör Christian Jakobsson till Hallandsposten.

På sin hemsida kommenterar Halmstad GK utfallet ytterligare:

”Ger oss möjlighet att även i framtiden leverera golfbanor i mycket god kvalité”

– Domstolen fastslog att den omfattande utredningen tillsammans med de av golfklubben åtagna försiktighetsmåtten visar att ett begränsat antal växtskyddsmedel kan användas av golfklubben utan att det föreligger någon risk för Söndrums vattentäkt. Mark- miljööverdomstolens beslut ger oss möjlighet att även i framtiden leverera golfbanor i mycket god kvalité.

Rune Liljenberg, är avdelningschef på miljöförvaltningen i Halmstad. Så här kommenterar han domslutet för Hallandsposten:

”Inte skäligt att ställa de här kraven”

– Under ett antal år har vi sagt till golfklubben att de måste dra ned på bekämpningsmedlen. De har gjort en del seriösa försök, men till slut säger de att de måste använda bekämpningsmedel.  Skälighetsprincipen säger att om det är väldigt liten risk för skada, men en stor ekonomisk påverkan för verksamheten, i det här fallet golfklubben, så är det inte skäligt att ställa de här kraven.

Bankonsulenten: Så påverkas banorna av den tidiga snön

Scroll to Top