5de48a5d54a8e

Vilken hjälpsåmetod är bäst?

Nu är vi äntligen igång med ett spännande forskningsprojekt som är finansierat via STERF. Den 22 april startades försöket upp och de medverkande golfklubbarna är Fagersta GK och Surahammars GK i Västmanland. Forskningsprojektet kommer löpa under tiden 2015–2017. År 2015 ligger fältförsöket på Fagersta GK green 16 och på Surahammars GK:s green 8. Bakgrunden till

Text: Svensk Golf • 2015-04-30 Uppdaterad 2019-12-11

Nu är vi äntligen igång med ett spännande forskningsprojekt som är finansierat via STERF. Den 22 april startades försöket upp och de medverkande golfklubbarna är Fagersta GK och Surahammars GK i Västmanland. Forskningsprojektet kommer löpa under tiden 2015–2017. År 2015 ligger fältförsöket på Fagersta GK green 16 och på Surahammars GK:s green 8. Bakgrunden till försöket är att många golfbanor lider med vinterskador och följden blir att man måste återetablera gräset med bland annat hjälp av nytt gräsfrö. Resultatet kan bli varierande beroende på många omständigheter. I detta försök vill vi se om det är någon skillnad på vilken såmetod som används samt värdera den mest fördelaktig såteknik.

Det kommer vara fyra olika tekniker (maskiner, se bild!) som används på greenerna och dessa är följande:

  1. Vertikalskärning med droppsådd 
  2. ”Piggvals” (Sisis)
  3. Skärande maskin 1 (Turfco triwawe)
  4. Skärande maskin 2 (Agrimetal)
  5. Kontrollruta (vertikalskärning utan sådd)
     

Avläsning kommer utföras två gånger efter sådd där vi granskar grästäckning i %, gräsarter (visuell bedömning) och helhetsintryck. Väderförhållanden och underhåll kommer att övervakas och rapporteras.

Ett stort tack till Fagersta GK och Surahammars GK som ställer upp med försöksyta samt manskap.

Fortsättning följer på detta projekt……

/Carl-Johan Lönnberg 


Text: Svensk Golf • 2015-04-30
FöljaBanbloggenBloggar
Rulla till toppen