Anna Iwarsson gav en bredare bild av verkligheten, och skickade en rad utmanande frågor till deltagarna i Golftinget. Foto: Ove Ellemark

Följa

Negativt blev positivt vid helgens golfting

Golfen har en enorm möjlighet, som den största individuella idrotten. Det var ett av budskapen Anna Iwarsson, rådgivare om framtidens ledarskap, skickade till deltagarna vid helgens golfting i Stockholm, och uppmanade samtidigt till en blick inåt i verksamheten för att komma framåt.

Karin Klarström • 2013-11-17

Det pratas mycket inom golfen om hur medlemsraset fortsätter, utflödet är fortsatt stort. Men golfen glömmer det viktigaste: sporten är näst störst inom Riksidrottsförbundets organisation, och dessutom den i särklass största individuella sporten, sett till antalet medlemmar. Dessutom lockas tusentals nya till sporten varje år, vilket är unikt.

Det var ett av budskapen från Anna Iwarsson, tidigare generalsekreterare för Friskis & Svettis, numera rådgivare om framtidens ledarskap, på helgens golfting.

– Ni är störst, ni måste gå i bräschen för andra. Ni måste tänka lite klokare än andra. Och det gör ni ju redan, ser jag på de motioner ni lagt vid Riksidrottsmötet.

Iwarsson bjöd på en omvärldspresentation, en blick utanför golfens ramar, en varumärkesorientering och en uppmaning till tålamod i förändringsarbetet. Det är helt enkelt mycket som just nu spelar golfen rakt i händerna: det råder en stark hälsotrend i Sverige just nu. Befolkningen blir äldre och potentiella golfare finns i nya spännande grupper. Det gäller bara att golfen hittar sin identitet och marknadsför sig på rätt sätt mot rätt grupper.

Det handlar dock inte om att hitta på nåt helt nytt, lugnade hon deltagarna med:

– Det är egentligen “same shit, new wrapping”, sa hon med ett leende.

Golfens innehåll kan marknadsföras på många sätt, beroende på vem som är mottagaren för budskapet. Men innehållet är fortfarande golfspelet. I en tid då konsumenterna blir mer och mer nogräknade med vad de lägger sin dyrbara tid på gäller det att veta vad man står för, enligt Iwarsson.

– Det människor söker idag är ett unikt engagemang, de söker en individuell gemenskap, de vill samlas kring golfgemenskapen, de söker något som passar deras identitet och de söker något som är inkluderande, sade Iwarsson, och riktade en fråga direkt ut i församlingen:

– Hur inkluderande är ni?

Något tydligt svar gavs inte, men Golfförbundet har tidigare gjort en avhopparstudie som visar att ett av skälen bakom att människor lämnar golfklubben är att de inte känner sig omhändertagna.

Under Iwarssons tid som generalsekreterare för Friskis & Svettis genomgick organisationen en stor förändring. Hon gjorde då en resa till alla föreningar i alla nio medlemsländer, tillsammans med sju andra, för att diskutera verksamheten och framtiden. Förändringsprocessen hade som mål att bli starkare inåt i organisationen, men fick som bonus att antalet medlemmar fördubblades av bara farten. Dessutom växte utbudet av träningsformer i raskt takt. Processen tog tre år, och det är just detta tålamod som krävs för att lyckas med ett förändringsarbete, menar Iwarsson.

– Det viktigaste för golfen just nu är att ta sig tid att diskutera de här frågorna, om vad golfen är och vad golfen ska vara. Hur lång tid det tar beror på vad ni vill göra och hur många som ska vara med och göra det.

Där pekade hon extra tydligt på förbundets centrala kansli, tjänstemännen på huvudkontoret i Danderyd, samt förbundsstyrelsen. Förbundet måste centralt leda arbetet framåt, och skapa forum för vidare diskussioner, underströk hon.

Under Golftingets sista dag tog just förbundsstyrelsen vid. De plockade upp tråden, öppnade upp hela verksamhetsinriktningen och gav församlingen i uppdrag att i gruppform förutsättningslöst diskutera den verksamhetsplan som ligger just nu, och ändra den efter egen fri vilja.

Vid de korta redovisningarna därefter lyftes bland annat önskemålet att koncentrera verksamheten kring några gemensamma kärnområden; idrottsutveckling och breddutveckling. Andra saker, som exempelvis banutveckling, skulle kunna ligga utanför det gemensamma och i stället vara en tjänst klubbarna kan köpa från förbundet.

Ett annat önskemål var att förbundets centrala styre ska sluta betrakta klubbarna med samma par glasögon. Klubbarna skiljer sig så mycket från varandra, och deras förutsättningar likaså. Det är viktigt att få en mer differentierad syn även från styrande håll, var önskemålet.

Innan Golftinget avslutades enades deltagarna kring en gemensam grattishälsning till Henrik Stenson, efter hans historiska seger i Race to Dubai och tourfinalen. Och Anna Iwarsson vände återigen tongången till en melodi i dur:

– Glöm inte att ni är golfens ambassadörer. Golfen har många fans i form av medlemmar och inte minst en miljon människor som är så kallade hangarounds. Människor som kanske inte är medlemmar, men som gillar golf och har spelat eller vill spela, människor som har en positiv bild av golfen. Det är en otrolig möjlighet! 

Scroll to Top