Mission Hills i Hainan, Kina. En av många nya banor i Asien, som dock främst skapats för turism. Foto: Getty Images

Följa

Så stor är golfen i världen

Minst 18 350 av världens golfanläggningar finns utanför USA. Detta är ett av nyckeltalen som National Golf Forum presenterat från sitt pågående och unika arbete med att kartlägga spelets globala spridning.

Text: Eric Franzén • 2013-10-21

Hur växer och utvecklas golfen i världen?
Denna ständigt aktuella fråga har den amerikanska sammanslutningen National Golf Foundation, i samarbete med R&A och några av golfindustrins största aktörer, tittat närmare på i skarpt läge sedan 2010. Då initierades The International Golf Facility Database Project, med målsättning att registrera information om världens samtliga golfanläggningar (klubb eller plats med en eller flera golfbanor).
NGF har nu sammanställt och presenterat vissa nyckeltal från detta pågående arbete:

–  47 procent (drygt 15 600 i januari 2013) av världens golfanläggningar är belägna i USA.
– Bland de 18 350 anläggningar som identifierats utanför USA finns 70 procent i tio länder.
– Endast åtta länder har fler än 500 golfanläggningar.

NGF har också kartlagt pågående eller projekterade banbyggen runt om i världen.  Där kan följande utrönas:

– I snitt öppnas mellan 100 och 150 nya banor i världen per år.
– För närvarande byggs ca 270 golfanläggningar runt om i världen.
– Långt gångna planer finns också på att uppföra ytterligare cirka 405 anläggningar.
    
I sin övergripande sammanfattning konstaterar NGF att golfen fortsätter att spridas i världen, men samtidigt växer marginellt totalt sett – då antalet nya banor som öppnas vägs upp av de anläggningar som stängs. En oroande trend uppges också vara att två tredjedelar av de nya anläggningar som byggs är turistorienterade, vilket innebär att de troligen får en begränsad inverkan på golfens expansion i de berörda länderna.


Text: Eric Franzén • 2013-10-21
FöljaNyheter
Scroll to Top