Infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd har förenklat biluthyrningen på golfanläggningarna. Foto: Andia Ghafouri

Följa

Lättare hyra ut golfbilar

Regeringen underlättar för golfklubbarna att hyra ut sina golfbilar Kravet på en biluthyrningskurs slopas. Den nya förordningen gäller från 15 maj. "Vi har sett en onödig regelbörda och vi har nu moderniserat reglerna", säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Text: Sylvia Luther • 2013-04-24 Uppdaterad 2013-04-24

Nya lagen 15 maj 2013

Det är förordningen 1998:780 om biluthyrning som ändras och innebär att uthyrning av terrängmotorfordon (golfbilar) undantas från lagen om de framförs vid golfanläggningar. Golfklubben behöver inte längre tillstånd för att få hyra ut bilarna. Till den tidigare förordningen läggs nu en paragraf där undantaget skrivs in:
1 a § Lagen (1998:492) om biluthyrning gäller inte uthyrning av terrängmotorfordon som är avsedda för körning på spelytor och anlagda transportvägar inom golfanläggningar.

Om några veckor träder en ny förordning i kraft för terrängmotorfordon dit också golfbilar räknas. Tidigare var klubbarna skyldiga att följa samma regler som övriga aktörer i biluthyrningsbranschen. I golfklubbarnas fall innebar det att genomgå och bli godkänd vid en uthyrningskurs som inte var anpassad för golfförhållanden och som kostade ett antal tusenlappar. Det fanns också en tillståndshantering.

Ute på anläggningen måste klubben be den som hyrde en golfbil att skriva under ett hyrbilsavtal och kontrollera körkortet. Först därefter kunde golfspelaren ratta iväg lagligt till första tee. Det var bestämmelser som inte alla anläggningar var medvetna om, men uthyrning utan auktorisation är olaglig.

Nu vill alltså regeringen slopa dessa regler och göra det enklare för golfare som behöver bil för att utöva sin sport.

– Hela regeringen jobbar aktivt med regelförenklingsfrågor och jag upplever att dessa regler har inneburit en onödig kostnad för små företag. Det tar dessutom tid och energi från många anställda som nu kan komma verksamheten till del på ett bättre sätt, säger infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) till Svensk Golf.

Vad vill man uppnå med förändringen?

– Jag hoppas att företagen, i detta fall inom golfen, ska känna att vi har sett en onödig regelbörda och att vi nu har moderniserat reglerna.

Golfen har själv försökt påverka förhållandena och bilproblemet togs upp vid SGF:s årsmöte 2011. I en motion ville Bohuslän-Dals Golfförbund att Svenska Golfförbundet skulle verka för enklare hantering så att golfklubbarna inte skulle behöva gå den uthyrningskurs som fanns på marknaden, som alltså inte var golfanpassad.

Motionen avslogs. Istället kontaktade Skånes Golfförbund branschorganisationen Biluthyrarna Sverige för en gemensam utbildning. Arton klubbar deltog och alla fick godkänt. Under 2012 arrangerades flera kurser tillsammans med SGF, Golfadministratörernas Förening och en tillsammans med SISU.

– Det är verkligen glädjande att reglerna för uthyrning av golfbilar nu förenklas. Vi slipper nu en tidsödande administration och en del kostnader, vilket är bra. Samtidigt kvarstår kraven på till exempel körkort och nykterhet, så klubben har fortsatt en betydande tillsynsansvar, säger SGF:s generalsekreterare Gunnar Håkansson.

SGF gav ett remissvar den 2 april till stöd för regeländringen.


Text: Sylvia Luther • 2013-04-24
FöljaNyheter
Scroll to Top