Speltempo

Nya teknologin ska göra golfronden snabbare

Trött på långsamma rondtider? Fråga hemmaklubben om de kan börja använda nya systemet för snabbare tempo.

Text: Jesper Johansson • 2020-02-26

Speltempot är något som debatteras på golfens alla nivåer. Proffsen kritiseras ofta för sitt långsamma tempo på golfbanan och både European Tour och PGA Tour har valt att ta tag i det genom uppdaterade regler och policys.

Det är dock inte bara proffsen som har problem med speltempot. Majoriteten av världens golfbanor har långsamma rondtider då många spelare är ute på golfbanan. På grund av detta har ett amerikanskt företag tagit fram ett system som gör att speltempot ska öka – genom ny teknologi.
Tagmarshal, som företaget heter, har tagit fram ett GPS-system som underlättar för golfklubbens marshalls att hålla redap å tiderna. Och enligt deras egna statistik har rondtiderna i snitt sjunkit med 17 minuter efter att klubbarna börjat använda sig av systemet.

Hur funkar det då?
Jo, varje grupp med golfare får en GPS som de fäster på någon av bagarna. Alla golfbilar får GPS-enheter installerade. Därefter samlas all information i en central som golfbanans kontrollant har översikt över. På så sätt kan hen enkelt se var speltempot är för lågt och på så sätt ta sig dit och korrigera tempot så snabbt som möjligt.
Alla ronder registreras vilket gör att snittempot till slut blir ett precist hjälpmedel som kan göra att man snabbt ser hur lång tid en rond borde ta och hur lång tid den faktiskt tar.

Tagmarshals system används på flera klubbar i USA, Sydafrika och Europa. Kanske kan det vara ett bra komplement även på svenska banor för att göra speltempot högre. Eftersom speltempot sjunker menar företaget också att man kan höja intäkterna – då fler ronder kan starta under timmarna med solljus.


Text: Jesper Johansson • 2020-02-26
Banor och resorÖvrig utrustningSvenska banorUtrustning
Scroll to Top