Finns det något bättre än att spela en foursome när allt stämmer? // Foto: Getty Images

Roliga spelformer

Här är golfens roligaste spelformer

Allt från foursome och bästboll till Bingo Bango Bongo och Acey Deucy.

Text: Svensk Golf • 2020-05-07 Uppdaterad 2021-07-03

Golfsäsongen har fått en rivstart och det är fullt ute på de svenska banorna.

Om ni letar efter någon rolig ny spelform tillsammans med kompisarna så kan ni kanske hitta lite inspiration i Svensk Golfs lista över de roligaste spelformerna här nedanför.

• Foursome

En av de mest klassiska spelformerna. Två spelare slår ut på vartannat hål. Därefter slår man vartannat slag på bollen till dess att bollen är hålad.

• Fyrboll/Bästboll

Man spelar i tvåmannalag och väljer helt enkelt den bästa scoren på varje hål.

• Bästboll/Sämstboll

Tvåmannalag där man spelar om två poäng varje hål. Den bästa scoren räknas som en poäng och den sämsta scoren som en poäng.

• Greensome

Tvåmannalag där båda spelarna slår ut på varje hål och där man sedan spelar foursome från det valda utslaget. Finns variationer där man slår två slag innan man väljer boll eller där båda slår ett slag på varandras utslag innan man väljer. Ett annat alternativ är att motståndarlaget får välja vilken boll det andra laget ska spela på.

• Daytona

Spelas i tvåmannalag. Om någon av spelarna gör par eller bättre använder man den lägsta scoren först men om båda har bogey eller högre använder man den högsta scoren först. Exempel: Ena spelaren gör par på ett par 3-hål och den andra dubbelbogey. Resultatet blir 35. Om den ena gör bogey och den andra dubbelbogey blir resultatet 54.

• Köpenhamnare

En spelform där man spelar om sex poäng på varje hål och det krävs att man är en treboll. Den lägsta scoren ger 4 poäng och den näst lägsta 2 poäng. Vid delad lägsta score mellan två spelare blir poängen 3-3-0 och om två spelare delar högsta score blir poängen 4-1-1.

• Nassau

Finns i en mängd olika former där man delar in de 18 hålen i olika delar. Exempelvis ger första nio hålen en poäng, andra nio en poäng och totalscoren en poäng. Man kan också dela in ronden i sexhålare eller trehålare enligt samma princip. Kan spelas både som slagspel eller poängbogey.

• Scramble

Har blivit oerhört populär som klubbtävlingsform de senaste åren och kan spelas för 2-4 personer. Hela bollen blir ett lag där man hela tiden väljer den boll som man anser bäst. Därifrån slår alla spelare i bollen nästa slag och samma princip gäller för alla slag. Kan ibland modifieras med krav på ett visst antal utslag av varje spelare eller att den spelare vars boll man väljer inte får slå på sin egen boll.

• Shamble

Spelas som en scramble från tee, men efter att man valt det bästa utslaget, därifrån alla slår sitt andraslag,  spelar man på sin egen boll resten av slagen till dess att bollen är hålad. Därmed får alla spelare varsitt resultat på varje hål och man kan räkna på olika sätt; bara det bästa resultatet, de två bästa, ta bort det bästa och det sämsta resultatet, eller räkna alla.

Chi Chi Rodriguez har skrivit boken Golf Games You Gotta Play om vilka spelformer han tycker allra bäst om // Foto: Getty Images

• Skins

En spelform där varje hål är värt en viss summa eller en viss poäng och om ingen ensam vinner hålet ackumuleras summan till nästa hål. Ibland bestäms att hålen är värda olika summor, ofta högre summa ju längre ronden lider.

• Wolf

För fyra spelare. Man numrerar sig 1-4 innan ronden. Spelare 1 slår ut först på hål nummer 1, spelare 2 slår ut först på hål nummer två, och så vidare under hela ronden. Den som slår ut först på varje hål är Wolf och ska efter varje utslag av de andra spelarna välja att antingen bilda lag med någon av dem, alternativt spela själv mot de tre övriga. Men spelaren som är Wolf måste bestämma sig direkt efter vart och ett av sina medspelares utslag. Sedan spelar man vanlig bästboll och om spelaren som är Wolf bestämmer sig för att spela 1 mot 3 så vinner man dubbelt eller förlorar dubbelt.

• Bingo Bango Bongo

Ett poängspel där man spelar om tre poäng på varje hål. En poäng för den som först träffar green, en poäng för den som är närmast hål (på rätt antal slag) och en poäng för den som hålar ut först. Viktigt att man håller på spelordningen och det går naturligtvis att modifiera med poäng för fler kategorier.

• Acey Deucy

Spelas mellan fyra spelare där den lägsta scoren på varje hål, Acey, vinner en viss summa från övriga tre och där den sämsta scoren, Deucy, förlorar en viss summa, ofta hälften av Acey, till övriga tre spelare. Summan/poängen kan ackumuleras vid delning.


Text: Svensk Golf • 2020-05-07
ArtiklarSpelaGolfSpelformer
Scroll to Top