Vad heter den största klubban i bagen och vad är det för skillnad på röda, gula och vita pinnar på banan // Foto: Getty Images

Golfens ABC för nybörjare

Här finns listan för dig som ännu inte lärt dig alla golfens märkliga uttryck.

Text: Svensk Golf • 2020-05-07 Uppdaterad 2020-05-07

Golfvärlden är full av mer eller mindre märkliga begrepp och ord.

Här är en lista över de mest vanliga.

Adressering

När du sätter ner klubban (adresserar) bakom bollen inför slaget.

Albatross

Tre under par på ett enda hål.

All square

När två spelare ligger lika i en match.

Backnine

Engelskt uttryck för sista nio hålen av en rond.

Bag

Där man förvarar sin utrustning när man spelar.

Backspin

Engelska för underskruv. Alla slag har underskruv men vinkel på klubban, infallsvinkel, hastighet med mera kan ge mer eller mindre underskruv. Ofta vill man ha mer underskruv på korta slag och så lite som möjligt vid drives och längre slag.

Baksving

Den del av svingen där klubban svingas bort från bollen.

Birdie

Ett under par på ett hål.

Bogey

Ett över par på ett hål.

Boll

Antingen en golfboll som man spelar med, eller en grupp av spelare som går tillsammans. Tvåboll, treboll eller fyrboll beroende på antalet spelare.

Bollbana

Den väg som bollen tar genom luften efter ett slag.

Bollflyktslagar

Lagar som förklarar bollens flykt.

Bollmarkör/markeringsknapp

Litet, ofta runt föremål som används för att markera en boll som ska lyftas på greenen. Kan vara ett mynt eller något annat som inte är för stort.

Bounce

Klubbans sulas vinkel mot marken. Begreppet bounce används oftast när det gäller wedgar men alla järnklubbor har en bounce. Ju lägre bounce desto mindre vinkel.

Brassie

Äldre benämning på en trätvåa, en klubba som var vanligare för i tiden innan man kunde börja justera loftet.

Bunker

Ett begränsat område bestående av sand som betraktas som ett hinder. Det finns också gräsbunkrar men de är oftast inte att betrakta som hinder.

Bästboll

Spelform där två spelare bildar ett lag där man sedan räknar den bästa av de båda spelarnas resultat på varje hål. Bästboll kan spelas i såväl slagform som matchspel.

Caddie

En caddie bär spelarens golfbag och är den enda som får ge spelaren tips och information under ronden. På större professionella tourer har spelarna oftast en caddie som ofta får fast lön samt även en procent på prispengarna.

Chipp

Ett kortare slag, oftast runt green, där bollen är tänkt att rulla längre än den flyger. Till skillnad från en pitch där bollen oftast flyger längre än den rullar.

Condor

När man får fyra slag under par på ett enda hål. Ytterst ovanligt.

Cut/kvalgräns

I större tävlingar dras ofta en cut/kvalgräns, vanligtvis efter 36 hål av 72. De spelare som hamnar utanför kvalgränsen få oftast inga prispengar. Det finns också tävlingar utan kvalgräns.

Dimples

Nedsänkningarna på en golfboll kallas dimples och de kan ändra bollens flygegenskaper beroende på antal, storlek och utformning.

Dogleg

En del av ett golfhål som viker av åt antingen höger eller vänster. Ett hål kan ibland ha flera doglegs.

Dormy/Dormie

Matchspelsterm som beskriver situationen då en spelare leder med exakt samma antal hål som återstår att spela. Exempelvis tre hål upp med tre hål kvar att spela = dormy tre.

Draw

Ett slag som startar höger om där man siktar och skruvar tillbaks åt vänster.

Driver

Den klubban som ofta har lägst loft i bagen, vanligtvis mellan 7-12 grader.

Driving range

Ett träningsområde för längre slag.

Dubbelbogey

En dubbelbogey är när en spelare får två slag över par på ett hål. Exempelvis sex slag slag på ett par 4-hål.

Duff

Ett slag där klubbans sula träffar marken innan bollen. Man brukar också säga att man träffar bollen tjockt. Resultatet blir att bollen går kortare än avsett.

Eagle

Två under par på ett hål. Exempelvis tre slag på ett par fem-hål eller två slag på en par fyra. En hole in one är också en eagle.

Fade

Motsatsen, eller tvillingslaget till en draw. Ett slag som startar vänster om målet och skruvar tillbaks åt höger.

Fairway

En klippt del av spelfältet som befinner sig mellan tee och green.

Fairwayträff

När man helt enkelt hamnar på fairway efter utslaget.

Fore

Ett av golfens mest klassiska uttryck som används vid fara att träffa andra spelare med sitt eget slag på banan. Man skriker helt enkelt fore så högt man kan om det finns minsta risk för andra spelare.

Foregreen

Ibland klipps vissa banor speciellt precis runt kanten green. En boll som ligger på foregreen räknas enligt reglerna som att den inte tillhör green. Något som innebär att du till exempel inte får markera eller lyfta bollen. Undantaget är om någon spelare ber dig markera, då får man lyfta men inte rengöra bollen.

Foursome

En form av parspel där två spelare slår vartannat slag efter att ha slagit ut på vartannat hål.

Fyrboll

När fyra spelare går tillsammans. Kan också vara en spelform Fyrboll/bästboll där två spelare räknar bästa scoren på varje hål.

Genomsving

En golfsving består av tre olika moment. Först baksvingen när klubban förs bakåt, sedan kommer nersvingen som tar över när klubban börjar föras mot bollen och sista kommer genomsvingen. Detta är den delen som kommer efter det att bollen har träffats. Det engelska uttrycket är follow through.

Golfbag

Finns olika typer av golfbagar där man förvarar sin utrustning. Bärbagar och vagnbagar är de två vanligaste.

Golfregler

Det finns ganska många regler som styr hur golf ska spelas. De flesta av dessa är ganska enkla och du lär dig dem snabbt. De handlar om allt som kan tänkas uppkomma i samband med golfspel och syftar till att, i varje fall till viss del, göra golfen så rättvis som möjligt. En digital regelbok finns på Royal & Ancients hemsida.

Golfvett

Att visa hänsyn och respekt för sina medspelare,  banarbetare och andra man möter på golfanläggningen .

Green

Greenen är den delen på banan som har kortast gräs och det är även här som hålet är placerat. På greenen gäller vissa speciella regler så som att du t ex kan markera en boll och sedan lyfta den och då även rengöra den om du önskar.

Greenfee

Spelar du på en annan bana än den där du är medlem får du oftast betala en avgift. Denna avgift kallas för greenfee.

Greenkeeper

Den som arbetar med skötseln av banan. Vilket innebär att man gör allt från att städa, klippa gräs, flytta golfhålen till att jobba med ombyggnation av banan.

Greenlagare

Är det verktyg som en spelare använder för att laga nedslagsmärken från bollar på greenen.

Greensome

En spelform för två där båda spelarna slår ut från tee och efter detta väljs den bästa bollen. Den spelare som inte slog det utslags som väljs slår sedan nästa slag. Efter detta slår spelarna vartannat slag till dess att bollen är i hål.

Greens in regulation (GIR)

Detta engelska uttryck används ofta även i Sverige och benämner om du har träffat en green på ”rätt” antal slag. Det vill säga ett slag på par 3-hål, två slag på par 4-hål och tre slag på par 5-hål.

Grepp

Dels är det området högst upp klubbans skaft där spelaren håller sina händer. Ordet syftar även på hur spelaren greppar klubban.

Grunda klubban

Att grunda klubban är att sätta ner klubbhuvudet mot marken.

Grönt kort

Många klubbar använder Grönt Kort som ett slags tillstånd som visar att man har tillräcklig nivå och utbildning för att spela på banan.

Handicap (Hcp)

Ett värde på en spelares skicklighetsnivå i förhållande till par. Används för att ge möjligheten att tävla mot varandra oberoende vilken spelnivå man befinner sig på.

När man spelar bättre än sitt handicap sänker man sig och om man spelar sämre än sitt handicap så höjer man sig.

Handicapindex

En gradering av hålen på en golfbana för att underlätta matchspel och poängbogey.

Hinder

Denna benämning används för att beskriva vattenhinder, sidovattenhinder och bunkrar.

Hole-in-one

När man slår i bollen på första slaget på ett hål.

Hook

En kraftig vänsterskruv.

Honnör

Detta är den spelare eller lag som har rättighet att göra det första utslaget på ett hål. Vid första tee är detta normalt spelaren med lägst handicap ifall inget annat har bestämts. På resterande hål är det spelaren med bäst score på föregående hål som slår ut först.

Hybridklubba

Detta är en typ av klubba som är ett mellanting mellan träklubba och järnklubba. Tanken med klubban är att den ska ta enkelheten att slå från träklubban och precisionen från järnklubban. Hybrider ersätter ofta järn 3 – 5 och har på senare år blivit mycket populära. Det är numera vanligt att se tourspelare med hybrider i bagen.

Hål

Ordet har två betydelser inom golfen. Det är dels själva hålet där du ska försöka få ner bollen i. Detta hål ska vara 108 mm i diameter och vara minst 10 cm djupt. Det kan också betyda själva spelområdet med tee till green som kallas för hål.

In

Detta är de sista nio hålen som spelas under en 18-hålsrond.

Inspel

Ett inspel är ett slag där en spelare har som mål att träffa green.

Klubbhuvud

Detta är den delen av klubban som träffar bollen. Klubbhuvudet kan se väldigt olika ut beroende om det är en träklubba, järnklubba, hybrid eller putter.

Korthålsbana

En korthålsbana är en bana som enbart består av kortare hål där de allra längsta normalt inte är längre än 150 m och det är vanligt med många betydligt kortare hål än så.

Lie

Lie är vinkeln mellan en golfklubbas skaft och sulan på klubbladet.

Linksbanor

Detta är en benämning på banor där gräset växer på mark som består av sandjord som ursprungligen varit havsbotten.

Lobwedge

En wedge med loft vanligtvis mellan 58-64 grader.

Loft

Vinkeln mellan klubbladet och skaftet. En driver (7-12) har oftast lägst loft i setet medan en lobwedge (58-64) har högst.

Lokala bestämmelser

En golfklubb kan utöver de reglerna som står i de officiella reglerna eller i de lokala reglerna lägga till egna bestämmelser. Detta kan handla om vilken klädsel som ska gälla på banan, vem som har företrädesrätt på banan eller hur krattorna ska placeras i bunkrarna.

Lokala regler

En bana kan ha förhållanden som inte är normala och därmed inte täcks in av de vanliga golfreglerna. Då kan en tävlingsledning eller golfklubbens regelkommitté själva lägga till egna regler som dock inte får bryta mot golfens ordinarie regelverk.

Lösa naturföremål

Föremål som kommer från naturen och inte sitter fast i marken eller sitter fast på bollen. Löv och kvistar är exempel på lösa naturföremål.

Mark under arbete (MUA)

Ett område på banan som antingen är under reparation, uppbyggnad eller är känsligt av någon anledning kan vara markerat som mark under arbete. Det innebär att man får droppa bollen utan pliktslag.

Markör

Detta är den person som har utsetts att före scorekort för en annan spelare. Viktigt att komma ihåg är att det fortfarande är spelaren själv som har ansvar för att rätt score har angivits när scorekortet signeras.

Matchspel

I denna spelform tävlar en spelare eller ett lag på två personer mot en annan spelare / lag. Istället för att räkna ihop den totala scoren efter rundan tävlar man här istället om varje enskilt hål. Om ena laget leder med fler hål än vad det är kvar att spela har det laget vunnit matchen.

Mulligan/Pilsnerslag

Om en spelare slår ett misslyckat slag i sällskapsspel kan man kompisar emellan tillåta en Mulligan, vilket innebär att man får slå om slaget. Brukar oftast gälla på första hålet. Används inte i officiella tävlingssammanhang.

Nedslagsmärke

Det märke som en boll lämnar efter sig efter att den slagit ner. Nedslagsmärken på greenen är viktiga att laga för att marken ska läka så snabbt som möjligt.

Nersving

Den delen av en golfsving som börjar efter baksvingen och innebär att spelaren för klubban tillbaka nedåt mot bollen med syfte att träffa den kallas för nersving..

Niblick

Förr i tiden hade klubborna inte namn enligt nummer på det viset som gäller numera. En niblick var den klubban som ungefär motsvarar en modern järn 9:a.

Nittonde hålet

En bana har bara 18 hål men det finns ofta ett hål till som man kan besöka efter en runda. Klubbens bar eller restaurang brukar kallas det 19:e hålet.

Närspel

Samlingsnamn för allt spel på eller runt greenerna. Det som räknas in här är kortare inspel, pitchar, chippar, bunkerslag från greenbunkrar och puttning.

Offset

Begrepp för hur mycket klubbhuvudet sitter bakom skaftet. Gör det lättare att releasa klubbhuvudet och därmed undvika slice.

Out of bounds

Golfbanans yttre gräns som är markerad med vita pinnar.

Par

Par är den benämning som används för att beskriva vad en scratchspelare förväntas göra för resultat på ett hål. På de allra flesta banorna finns det tre olika typer av golfhål.

Par 3-hål – Här förväntas spelaren slå in på green på första slaget. Vanligen ca 100 – 230 meter långa.

Par 4-hål – Här förväntas spelaren slå in på green på andra slaget. Vanligen ca 230 – 430 meter långa.

Par 5-hål – Här förväntas spelaren slå in på green på tredje slaget. Vanligen 430 – 550 meter långa.

Pay and play

För att få spela på de flesta banorna krävs det att en spelare är medlem i en golfklubb, detta gäller dock inte på en pay and play-bana. Här är det fritt fram för vem som helst att spela mot betalning. Funderar man på att börja spela golf är detta ett väldigt bra sätt att få känna på lite hur det är att spela utan att behöva gå med i någon klubb.

Peg

En upphöjning som man lägger bollen på. Får bara användas vid utslaget på varje hål. Är ofta gjorda av trä men kan också vara gjorda av plast och är sedan långsmala där en del stoppas ner i marken och sedan bollen läggs på den del som sticker upp.

Pilsnerboll

Om en spelare som slår från vit eller gul tee misslyckas med sitt utslag så att bollen inte kommer förbi röd tee kallas det för pilsnerboll. Anledningen till att detta kallas för pilsnerboll är att det i vissa spelsällskap den spelaren då får bjuda sina medspelare på en öl efter rundan.

Pin high

Detta är en boll som ligger i linje med flaggan horisontellt. Ordet används ofta för att beskriva ett inspel som var i rätt längd även om det var lite snett eller medvetet slaget till ett annat ställe än just flaggan.

Pitch

Ett närspelsslag som flyger längre än det rullar.

Pliktslag

Om en spelare bryter mot reglerna, slår bort en boll eller slår ner i hinder, så kan man dra på sig ett straff som kallas pliktslag.

Poängbogey

I denna spelform får en spelare poäng efter varje resultat som han gör på ett hål. För att gå på sitt handicap krävs normalt sett 36 poäng vilket innebär två poäng per hål i snitt.

Pro

En vanlig benämning för en person som är licensierad golftränare. Ordet kommer från ordet professionell.

Pull

Om ett slag för en högerspelare startar vänster om siktet kallas detta för en pull. En pull handlar om startriktningen och inte om skruv.

Push

En push är tvärtom jämfört med en pull. För en högerspelare innebär detta alltså att bollen startar höger om siktet.

Putter

Den klubba som normalt används för slag på greenen.

Ruff

Bredvid fairway finns det ett område med längre gräs och detta område kallas för ruff. Ruffen kan vara av olika längd där det även kan finnas så kallad semiruff vilket är en kortare klippning, ofta strax intill fairway. Ruff kan vara av olika sort och tjocklek.

Sandy

När man tar sig upp ur bunkern och enputtar.

Score

Ordet score har vi tagit från det engelska språket och syftar helt enkelt på resultatet på ett hål eller totalt under hela rundan.

Scorekort

Det är på scorekortet som man noterar resultatet under ronden. Här finns oftast utskrivet grundläggande info om de olika hålen så som par, index och längd. Ett utskrivet scorekort i en handicapstävling har normalt även med vilka hål som slag erhålls på.

Scratchspelare

I Sverige använder vi detta uttryck för att beskriva en spelare som har högst 0 i handicap.

Seasidebana

Detta är en bana som ligger vid kusten men som inte har jord från havsbotten som underlag. Banor med jord från havsbotten är istället linksbanor. Ibland kan även banor som ligger vid insjöar också kallas seasidebanor.

Semiruff

Om en bana har ruff med olika längder så kallas den kortare av dessa för semiruff. Vanligen ligger semiruffen bredvid fairway och övergår senare i tjockare ruff.

Shotgun

Spelas det en klubbtävling vill man ofta att alla ska bli klara med sina runda ungefär samtidigt istället för ett mellanrum på många timmar. Detta uppnår man genom att låta alla spelare sprida ut sig på de olika hålen och starta samtidigt. Därmed kommer alla spelare också att bli klara ungefär samtidigt. För att alla spelare ska veta när de ska slå ut använde man förr i tiden ofta ett hagelgevär för att signalera detta, därav namnet shotgun. Numera är vapnet ersätt med annan anordning, ofta en tuta eller ett knallskott, som gör tillräckligt högt ljud för att höras överallt på banan.

Singelhandicap

Att ta sig ner under 10 i handicap..

Skogsbanor

En bana som är byggd där det tidigare var en skog kallas för skogbanor. Dessa banor är ofta ganska smala och har träd som hinder på många platser.

Slaggolf

Denna spelform är väldigt lik vanligt slagspel med den begränsningen att man max kan få ett resultat på fem slag över par på hålet. Det vill säga att när man nått 8 slag på ett par 3-hål kan saker och ting inte bli värre.

Slagspel

I denna spelform räknas spelaren eller lagets totala antal slag och man måste få bollen i hål.

Slagtävling

De allra flesta professionella tävlingar spelas enligt denna spelform. Här ska bollen i hål på varje hål och det är oavsett hur många slag som krävs. Det totala antalet slag räknas sedan ihop till ett slutresultat.

Slice

En kraftig högerskruv, för högerspelare. Vänsterskruv för vänsterspelare.

Slopesystemet

Ett system för att jämföra och bedöma olika banors svårighetsgrad som sedan ger underlag för hur många handicapslag en spelare får på respektive bana.

Spoon

Äldre namn, som fortfarande används flitigt, på en träklubba som ungefär motsvarade dagens metalltrea.

Socket

När man träffar bollen längst in mot klubbans skaft vilket resulterar i ett slag som flyger rakt ut till höger för en högerspelare.

Stans

Hur man ställer upp fötterna inför ett slag.

Stinger

Ett slag där man vinklar ner klubban för att få en lägre bollflykt. Ofta med långa järn eller metalwoods.

Stimpmeter

En plastskena som används för att mäta en greens hastighet. Man rullar bollen åt olika håll och får ett medelvärde. Ju längre bollen rullar desto högre stimpvärde.

Sving

Svingen är den rörelsen som spelaren utför för att slå iväg golfbollen. Hur svingen ser ut varierar kraftigt mellan olika spelare.

Tillfälligt vatten

En vattensamling som finns på ett område som inte är ett vattenhinder kallas för tillfälligt vatten. Syns det vatten direkt eller efter det att spelaren tar sin stans naturligt räknas det som tillfälligt vatten och spelaren har rätt till fri dropp.

Topp

När man under ett slag träffar för högt upp på bollen med resultat att den ofta går lägre

Ut

De första nio hålen under en rond.

Utslagsplats/Tee

Alla hål har en utslagsplats, ofta gräs men det kan också placeras ut mattor. Nuförtiden finns ofta ett antal olika utslagsplatser/tees på varje hål som kan användas beroende på spelstandard eller andra orsaker.

Vattenhinder

Det finns två olika typer av vattenhinder som antingen är markerade med gula markeringar eller röda (sidovattenhinder). Beroende på vilken typ av vattenhinder man slagit ner i råder lite olika regler för hur man får droppa.

Wedge

Samlingsnamn för klubbor med högt loft. Pitching wedge har minst loft och följs av olika typer av sandwedgar. De brukar kallas gapwedge, approachwedge eller lobwedge eller endast benämnas med vilket gradantal de har.


Text: Svensk Golf • 2020-05-07
ArtiklarSpelaGolfOrdlista
Rulla till toppen