children golf school

Artiklar

63 procent juniorer känner press från föräldrar & coacher

Golf.com har genomfört en enkät bland amerikanska elitjuniorer.

CM Hellsten • 2019-10-30

Vid fyra elitjuniortävlingar runt om i USA, i delstaterna Arizona, Connecticut, New Jersey och South Carolina, genomförde Golf.com en enkätundersökning bland deltagarna som varierade i ålder, från 12 till 18 år.
64 svar kom in, 44 från pojkar och 20 från flickor.
De fick, helt anonymt, svara på en rad olika frågor – bland annat om fusk.

Det visade sig att 20 procent erkände att de under tävling brutit mot regler utan att rapportera det och hela 69 procent berättade att de någon gång har sett hur medspelare brutit mot golfreglerna.

De fick även svara på två frågor om press från andra personer i sin omgivning.

Golf.com: Har du någonsin känt press från dina föräldrar eller coacher att träna/spela mer än du själv vill?

Aldrig: 45 procent.

Ibland: 43 procent. 

Ofta: 12 procent.

20 procent elitjuniorer har fuskat

Golf.com: Har du någonsin känt press från dina föräldrar eller coacher att prestera bra i tävlingar?

Aldrig: 37 procent.

Ibland: 44 procent. 

Ofta: 19 procent.

Totalt har 55 procent av elitjuniorerna alltså känt press att träna/spela mer golf än vad de själva önskar och 63 procent har upplevt prestationstryck från föräldrar och coacher inför tävlingar.


Scroll to Top