Golfers searching for lost balls in bushes

Artiklar

Golfregler: Återuppstod den förlorade bollen?

Regelexperten Christina Rodman svarar på läsarnas frågor.

Christina Rodman • 2019-08-13

Återuppstod den förlorade bollen?

FRÅGA: Jag slog en slice och alla i bollen såg att den skar ut rätt in i ett rött pliktområde. Väl framme syntes ingen boll så jag droppade enligt reglerna och slog. Sedan hittade vi min första boll långt fram på andra sidan området. Den måste ha studsat på något. Vilken boll gäller?
– Lennart

SVAR: För att få droppa för boll i pliktområde måste du veta ­eller vara så gott som säker på (95 procent) att bollen har hamnat där och det var du och de andra spelarna. Det gjorde att du hade rätt att, med 1 slags plikt, ta lättnad för en boll i ett pliktområde enligt Regel 17.1c även om du inte hittade bollen i området. När du droppade en ny boll så blev den din boll i spel och det är den du måste fortsätta med. Skulle du eller någon, innan du hinner slå på den droppade bollen, hitta den första bollen så får du ändå inte spela den (även om det inte gått 3 minuter). Regel 6.3b.
Slår du på den bollen spelar du fel boll och får 2 slags plikt och måste rätta felet genom att spela rätt boll innan du slår ut på nästa hål.

Bollupptagaren förbjuds: ”Vilket trams”

Sandtäckt boll

FRÅGA: Slog bollen från bunkern men kom bara till foregreen. Besviken svingade jag klubban så att det kom sand på och runt bollen. Plikt och fick jag ta bort sanden?
– Stefan Jonsson 

SVAR: Nej, ingen plikt för svingen i sanden, men sand är inte lösa naturföremål och får bara tas bort på green. Det var du själv som försämrade läget så du får varken rengöra bollen eller ta bort sanden utanför green i din spellinje. Däremot om någon annan hade slagit upp sanden efter din boll hade hamnat där så hade du både fått rengöra bollen och ta bort sanden. Regel 8.1

Svensk Golf Podcast: Allt du måste veta om golfens nya regler

Störande stenar

FRÅGA: Min boll hamnade i ett pliktområde med stora stenar och vatten. Får jag ta bort lösa stenar och om jag inte orkar själv, be någon annan hjälpa mig?
– Sara 

SVAR: Stenar som inte sitter fast i marken är lösa naturföremål. Du får ta bort lösa naturföremål överallt på banan, dvs även i ett pliktområde eller i en bunker. Skulle du däremot råka rubba bollen vid borttagandet får du 1 slags plikt (på green slipper du plikt). Regel 15.1. Det är helt ok att ta hjälp av vem som helst så länge bortforslandet inte fördröjer spelet.

Golfregler: När är bollen hålad?

2 snabba frågor:

FRÅGA: Vad händer om jag gör ren bollen som jag lyft på fairway efter att en spelare sa att den störde?
SVAR: Du får 1 slags plikt.

FRÅGA: Får jag markera och lyfta min boll på fairway om jag anser att den stör någon?
SVAR: Nej, bara om denna någon ber dig om det.

Golfregler: Tillhör skogen spelfältet?

Golfregler: Återuppstod den förlorade bollen?
Bra läge. Nu får du ta lättnad för pluggad boll nästan överallt.

Nya regler: lättnad för pluggad boll

Nu får du ta lättnad för pluggad boll på hela spelfältet.

Regel 16.3.

När du hittade din boll pluggad i ruffen fick du tidigare vackert spela den som den låg. Nu gäller att du får fri dropp även när bollen är pluggad utanför den fin­klippta delen av spelfältet. Det gör att du kan ta lättnad i alla områden på banan utom i bunkrar och pliktområden eller när bollen ligger pluggad i sand i ett område som inte är fin­klippt (t ex waste areas). Men för att en boll ska vara pluggad måste en del av den vara under själva markytan, inte bara sitta ner i gräset, och dessutom ligga i sitt eget nedslagsmärke. När du ska droppa är referenspunkten precis bakom bollen och sedan droppar du inom det uppmätta lättnadsområdet.

Vilken är den bästa och sämsta nya golfregeln?


Scroll to Top