Golf partners point something out during game on beautiful course

Artiklar

Golfregler: Tillhör skogen spelfältet?

Svensk Golfs regelexpert och förbundsdomaren Christina Rodman svarar på läsarnas frågor.

Christina Rodman • 2019-07-03

Tillhör skogen spelfältet?

FRÅGA: Min boll hamnade i MUA med blåvita pinnar, som gränsade till skog. Närmaste punkten utanför var i skogen. Jag droppade åt andra sidan, trots att de andra spelarna protesterade, då jag bedömde att skogen inte tillhörde spelfältet. Borde jag diskats för spel från fel plats?
– Sven-Erik.

SVAR: Spelfältet är hela banan utom den tee du spelade från, den green du spelar till och alla bunkrar och pliktområden. Vilket betyder att alla fairways, ruffar och skogar tillhör spelfältet.
Så ja, du skulle droppat i ­skogen! Regel 16.1f och 2.4. Reglerna tar ingen hänsyn till hur det ser ut på närmaste punkten för lättnad. Ibland kan det ge bättre läge och ibland sämre. Nu spelade du från fel plats och får 2 slags plikt och ska fortsätta spela om du inte fick en avsevärd fördel med din feldroppning. I så fall kunde det varit ett allvarligt brott. För att undvika en eventuell diskvalifikation kunde du, innan du slog ut på nästa hål, gått tillbaka och spelat en andra boll från rätt plats. Tävlingsledningen tar sedan beslutet om vilken boll som ska räknas.

Golfregler: När är bollen hålad?

Torvpeg

FRÅGA: Vi hade en klubb­längds lägesförbättring. Min boll hamnade så jag kunde lägga upp den på en lös torva och få en perfekt uppeggning för drivern. Är det tillåtet?
– Guntram Månsson 

SVAR: En torva som inte sitter fast någonstans (och inte är återplacerad i ett torvhål) är ett löst naturföremål. Det finns inget i reglerna som förbjuder dig att placera bollen på ett löst naturföremål om det sker inom klubblängden och inte närmare hål. Men, även om du alltid får ta bort ett löst föremål så får du inte flytta det till ett förmånligare läge för att skapa en ”peggning”. Regel 8.1a.

Bollupptagaren förbjuds: ”Vilket trams”

Bollkrock

FRÅGA: På en övningsgreen puttade jag och en annan spelare samtidigt och våra bollar krockade. De nya reglerna om spelordning skapar ju en större risk att det sker på green på banan. Vad händer då?
– Lennart Hagesund

SVAR: Om du och en annan spelare slog era bollar från green och bollarna var i rörelse och krockade så räknas inte era slag och ni måste båda återplacera era bollar och slå om slagen utan plikt. Däremot om den ena bollen slogs från en plats utanför green så måste den bollen spelas som den ligger, men ingen får någon plikt. Regel 11.1b.

Svensk Golf Podcast: Allt du måste veta om golfens nya regler

Tre snabba frågor & svar!

Vad händer om bollarna krockar på green när båda chippar in?
Svar: Ingenting, bollarna spelas som de ligger.

Får min partner hålla ett paraply över mig när jag puttar?
Svar: Nej, men du får hålla i det själv om du vill.

Om greppet blivit halt av regn får jag linda något runt det?
Svar: Ja, en handduk eller näsduk är helt ok.

Golfregler: Tillhör skogen spelfältet?
Foto: Getty Images
Bollbyte. När du droppar eller som här placerar efter omdroppning får du nu byta ut bollen.

Nya regler

Nya bollar, tack! Okej att byta boll varje gång du droppar eller placerar en boll i ett lättnadsområde. 
Regel 14.3.
Tidigare fick du bara byta boll när du droppade med plikt (för ospelbar boll och dåvarande vattenhinder) och inte när bollen låg i mark under arbete eller låg på eller intill något oflyttbart tillverkat föremål. Om du då, trots att bollen var lätt att nå, tog en annan boll och droppade och sedan spelade den fick du 2 slags plikt.

Nu får du varje gång du droppar i ett lättnadsområde byta boll. Detta oavsett vilken regel du droppar efter och om det är gratis eller med plikt. Det betyder att du kan byta till en annan boll även vid varje omdroppning och likaså vid placering.

Scroll to Top