5de3da4a66864

Artiklar

KRÖNIKA: Så kan klubbar öka antalet kvinnliga medlemmar

Någonstans i tidig grundskola får barnen lära sig vad som i svensk grammatik betecknas som prepositioner. Denna ordgrupp kännetecknas av att de beskriver förhållanden. Exempel på sådana ord är bland annat MED och MOT.

Text: Simone Westerberg • 2019-07-01

Simone Westerberg

Ålder: 44 år.
Bor: Stockholm.
Familj: Sambo Ola och döttrarna Judith 9 år och Grace 1 år.
Hemmaklubb: 
Österåkers GK.
Handicap: 14,1 men kämpar mig nedåt.
Bakgrund:  Partner i Green Queens Golf. Ett nätverk och bolag som syftar till att attrahera och sammanlänka kvinnor till och inom golfen. Uppvuxen i en golfande familj i Dalarna. Över 15 års erfarenhet i ledande positioner och styrelseuppdrag inom kommunikation och marknadsföring, främst digital sådan. 

Pedagoger vittnar även om att redan i denna tidiga skolålder kan se vissa könsrelaterade mönster. Inte allt för sällan har ni hört om flickorna som är högpresterande, ambitiösa och väldigt ansvarstagande. Begreppet “duktig flicka” är allmänt vedertaget, det vill säga, att tjejerna ofta från tidig ålder, är prestationsdrivna, oavsett vilket område de tar sig an. Detta kan inte sällan slå över och skapa prestationskrav. Att man måste vara duktig och generera höga resultat och inte lämna något åt slumpen. Därför blir moment av att mäta sig delvis laddade med mått av negativa inslag hos individen.

Med ovan sagt är det inte så konstigt att det är fler kvinnor som väljer yrken och sammanhang där man inte tävlar MOT andra. Inte därför heller förvånande så är det signifikant mycket färre kvinnor som arbetar med försäljning, i jämförelse med antalet män.

För att attrahera den målgrupp som idag saknas i golfen, kvinnor 22-55 år så, borde golfanläggningar tänka på vilken skillnad en preposition kan göra. Golfen skall primärt vara lustfylld och skapa attraktion genom att erbjuda en miljö och en stimulans så de utövande finner glädje och längtan till sporten.

KRÖNIKA: Rädda oss småbarnsföräldrar kvar i golfen!

 Vår tydliga spaning i Green Queens, ett kvinnligt nätverk för golfande kvinnor i det åldersspann (22-65), är att kvinnor vill umgås och göra saker MED varandra, framför att tävla MOT varandra. Ni som jobbar med golf, vet redan hur deltagarlistan ser ut på en mixad tävling. Hur många procent av deltagarna är kvinnor? Och hur många av dessa nytillskott och hur stor andel är “samma gamla vanliga”? Det handlar om skillnaden på en preposition. MED istället för MOT. 

Smaka på skillnaden vad det innebär. Hur får vi golfen att växa i en saknad och behövd målgrupp? En aktiv och varierad damsektion erbjuder inte bara damtävlingar, running eclectic eller “hemliga resan”. De erbjuder träning, föreläsningar, luncher med teman och kanske till och med annan träning som komplement till golfen, såsom styrke- och rörlighetsträning, löpning och yoga. Alla dessa aktiviteter utförs tillsammans, utan tävlingsmoment – MED varandra.

Green Queens certifierar golfklubbar

Damtävlingarna är inte fel per se, men för en målgrupp som inte är orienterade att tävla MOT varandra för att utöva sitt intresse, kommer påslaget av prestationsångest snarare dämpa och hämma lusten till golf. Det måste finnas en variation av aktiviteter där tävlingsmomentet är sekundärt. Skapa istället aktiviteter som baseras på att skapa gemenskap i syfte att utöka nätverket, aktiviteter där man gör saker MED varandra – få fler kvinnor att träffa och lära känna nya kvinnor, så att de kan utöka sin vänkrets vilka de kan spela tillsammans med. Öka möjligheterna att spela golf kort och gott. 

Varför är detta nu så viktigt? De som vill tävla får väl tävla och påverkar inte de som inte vill? Förvisso, men gemenskap är primärt för målgruppen, ha vänner och bekanta som man vill spela MED, ha roligt och umgås MED. Om vi fokuserar anläggningens samordnade aktiviteter kring tävlingsmomentet, det vill säga aktiviteter MOT varandra, kommer det bildas en liten “klick” av kvinnor på klubben och detta utlämnar de övriga som väljer att avstå, gemenskapen för uteblir. Och uteblir gemenskapen, så uteblir kittet, rationalen till varför man vill utöva en hobby. Det vill säga tillväxten uteblir. MED istället för MOT.Text: Simone Westerberg • 2019-07-01
ArtiklarGreen QueensKrönikaSimone WesterbergSvenska golfbanor
Scroll to Top