5de3764ca18f4

Artiklar

Golfbil och läkarintyg – vad gäller egentligen?

Insändarskribenten undrar vad som egentligen gäller kring golfbilar och läkarintyg.

Svensk Golf • 2019-06-25

Insändaren publicerades ursprungligen i Svensk Golf 3/2019. 

“Jag har två sjukdomar som innebär att jag inte kan gå snabbt och i motlut ännu långsammare. Jag behöver en golfbil. En del klubbar har krav på läkarintyg. En del klubbar ger rabatt med läkarintyg. En del tror på mig. En del klubbar begär inte läkarintyg. Vid tävling krävs ibland läkarintyg.

När jag frågar i receptionerna om hur läkarintyget skall utformas och vad för läkare som accepteras blir svaren minst sagt luddiga. Ytterligare frågor i ämnet besvaras ofta med en beklagande axelryckning. Jag har försökt finna hjälp i Svensk Golf i ämnet och nu börjar en ny säsong.
Har någon några råd?”

– Ola, Svedala

Dyr körning av golfbilar!

svar/Tack för att du uppmärksammar en vanlig frågeställning runt om i landet. I de fall där läkarintyg krävs och för att undvika den tolkningsproblematik du beskriver är det spelarens hemmaklubb som ska utfärda tillståndet. För ett tillstånd krävs att rörelsenedsättningen är ett sjukdomstillstånd med förväntad långvarig läkningsprocess eller av kronisk karaktär. Ett läkarintyg med fastställd giltighetstid ska styrka rörelsenedsättningen.

Läkarintyget bedöms av spelarens hemmaklubbs styrelse som vid godkännande ger tillstånd för spelaren att använda transportmedel på de golfbanor där körning är tillåten. Tillståndet från hemmaklubben (inte läkarintyget) visas sedan upp vid varje speltillfälle på de klubbar där det krävs. En tillståndsblankett finns att skriva ut på golf.se. Hyran för olika fordon och eventuella rabattsystem bestäms alltid på varje enskild golfklubb.
Vid tävling är det delvis andra bestämmelser.
Läs gärna mer på golf.se och i Spel-och tävlingshandboken.

– Thomas Bergman, Svenska Golfförbundet


Scroll to Top