5de3dcc9f2ae6

Artiklar

Sveriges nyaste golfbana

Ni har sett den förut, men ändå inte. Ifjol öppnade den nya inkarnationen av Skövdes södra bana. En offensiv satsning som ska höja klubbens profil i Golfsverige.

Text: Eric Franzén • 2019-05-22

Reportaget publicerades ursprungligen i Svensk Golf 4/2019. 

Den upphöjda utslagsplatsen fylls synfältet av en böljande och generöst inbjudande fairway. Vid första anblicken känns den nästan omöjlig att missa. Och det oavsett vilka mer eller mindre tilltalande känslor du tagit med dig från uppvärmningen på rangen.

Men vid en närmare granskning händer det saker. Du inser snabbt att en defensiv block ut mot den högra sidan lämnar ett väl testande inspel där den lätt vinklande green­ytan med tillhörande bunkerkomplex radikalt krymper marginalerna för en boll som försöker segla in från den högra sidan.

För att öppna greenen är det istället den vänstra sidan som du bör fokusera på. Där finns två fairwaybunkrar som kan utmanas med en djärv linje över. Eller så lägger du bara prydligt ut bollen kort om dem.

Andraslaget, som från andra delen av fairway helst utförs med en wedge eller ett kortare järn i handen, får en betydligt öppnare kravbild från denna punkt.

Ett lågt inspel som distinkt checkar på andra studsen? Inget problem.

En längre hybridklubba som slås mot vänstersidan och landar kort om greenen? Grattis till paret, eller den möjliga birdiechans som markens konturer står beredd att mata fram bollen till.

Det korta par 4 som inleder Skövde GK:s södra bana ger en rapp sammanfattning av den spelupplevelse som klubben eftersökte när de 18 hålen stängdes ned för en omfattande ombyggnation.
– Markspelet är den stora nyckeln. Många kategorier av spelare flyger inte ­bollen hela vägen upp och kan inte få den att stanna direkt på greenen. De behöver rulla upp bollen. Att öppna för ett mer varierat närspel gör att vi kan skapa en bana som passar för många, där alla kategorier kan spela, säger klubbchefen Clas Christensson.

Sveriges nyaste golfbana
Det nya greenområdet på hål 18. Foto: Mickael Tannus

Det var arkitekten Christian Lundin som knuffade in klubben på denna väg. Han anlitades under 2011. Främst för att ta fram en masterplan för banans långsiktiga utveckling, och sedan ut­öka antalet utslagsplatser när ­Skövde GK övergick till hektometersystemet. Men samarbetet växte därefter till ­något betydligt större. Detta i takt med att klubben med återkommande frekvens samlade in synpunkter om banan från medlemmar och gäster samt att Lundin födde egna idéer om hur mark­områdets möjligheter skulle kunna utnyttjas i ännu större grad.
– Nordwalls bansträckning är gudomligt bra sett till hur den rör sig genom området. Det enda vi har städat bort är de blinda slagen, konstaterar Christian Lundin.  

Ja, hålens sekvens i Peter Nordwalls ursprungliga 18-hålsbana från 1990-talets början är i princip intakt. Men när det gäller layoutens tidigare inkråm har spelytorna uppdaterats rakt igenom. Bollen både puttas och slås på svingelgräs. Skövde GK är därmed den tredje banan i landet, efter PGA National Links och Vallda, som helt såtts med denna gräsart, något som gav Lundin möjlighet att forma marken med olika grader av konturer som interagerar med bollen på fairway och in mot greenerna.
– Man kan också hålla en lägre klippfrekvens med svingel än med andra gräs. Vi ser att man sparar en halv miljon per år enbart i driftskostnader bara på maskiner och gödsel. Sedan är det en mer långsiktig process att etablera svingelgräs och det tar ett tag innan vi får den hårda och fasta yta som vi verkligen vill ha, säger Clas Christensson.

Sveriges nyaste golfbana
Inte minst bunkrarna har fått en helt ny karaktär på Skövde GK. Foto: Mickael Tannus

Delar av den Södra banan hade mycket riktigt en bit kvar till optimal finish när den öppnades för spel under augusti förra året. Inte minst efter de heta sommar­månader som föregick, och inte ­direkt gynnade gräsets etablering. ­Hålen som hade haft något längre tid på sig att växa in gav dock en skarpare bild av de spel­tekniska och estetiska värden som designen ska förmedla framåt i tiden. Rent visuellt sammanförs element från de klassiska brittiska hedbanorna med det rustika anslag som fått fäste i Nordamerika under de ­senaste decennierna, främst genom traditionellt influerade arkitekter som Coore & Crenshaw och Tom Doak. Att låta ­bunkrar inramas av partier av längre vajande gräs är ännu inte vardagsmat i Golfsverige. Men trots att den tunna växtligheten inte satt sig fullt ut har bunkrarnas utformning ­hittills landat väl hos spelarna, anser Clas ­Christensson.
– De uppskattar att bunkrarna syns och att man tydligt förstår hålets layout. Att man verkligen ser var man vill och inte vill landa. Så den strategiska effekten hör vi väldigt många positiva omdömen om. Bunkrarna är dramatiska och lite svårare än snittet. Något som är en del av spänningen och helhetsupplevelsen när du spelar banan.

Sveriges nyaste golfbana
Inspelet till första hålets green kräver eftertanke. Ju längre till vänster du vågar slå utslaget från tee, desto bättre vinkel in mot green belönas du med. Foto: Mickael Tannus

Banans nya utformning förankrades i ett tidigt skede hos medlemmarna, som bjöds in att tycka till om det designförslag som Christian Lundin ­utarbetat. Synpunkterna samlades in under en serie möten där 20 medlemmar åt ­gången fick ta del av klubbens tankegångar kring projektet.

Konkret bidrog medlemmarnas synpunkter till att två av hålen förändrades i viss omfattning.
– Vi justerade två hål och gjorde dem lite enklare framför green, vilket är i linje med att vi vill ge möjlighet att rulla in bollarna. Medlemmarna nappade på detta och hade synpunkter på två av hålen där en bäck ritats in framför greenen. Dessa bäckar justerades genom att ersätta den ena med ett bunkersystem 60 meter innan greenen samtidigt som den andra togs bort helt och hållet, säger Clas Christensson.

Sveriges nyaste golfbana
Bansträckningen på Skövde GK är fortfarande densamma som Peter Nordwall mejslade fram i början av 1990-talet, med gott om sköna skogsrum. Foto: Mickael Tannus

Kostnaden för ombyggnationen slutade på 19,5 miljoner kronor, vilket blev något högre än den initiala budgeten på 18 miljoner. Men den nya banan medför också lägre kostnader för skötsel och drift, vilket ska medföra långsiktiga besparingar samt omfördelade arbetstimmar. Att en stor del av de nya bunkrarna måste krattas för hand vägs upp av att storleken minskats på greener och andra ytor som ska klippas.
– Vi upplever att vi har fått otroligt mycket för de här pengarna. Vi hade ­skickliga byggare och har varit väldigt effektiva samt fattat många kloka beslut under vägens gång. Men enkelt nedbrutet så finansierades ombyggnaden med en del besparade medel, en större del som är lån samt en tredjedel med bidrag från Allmänna arvsfonden och kommunen. Dessa fick vi för att förbättra tillgängligheten på banan – vilket var en aspekt av att minska antalet branta backar på hålen och få till hårdare ytor.

Sveriges nyaste golfbana
De nya bunkrarna kommer till stor del att krattas för hand. Skötselmässigt ska detta dock balanseras upp av att storleken på greenerna och andra klippytor minskat, räknar klubben med. Foto: Mickael Tannus

Ett av de uttalade målen bakom satsningen var också att höja Skövde GK:s profil i Golfsverige. Eftersom Södra banan öppnade i augusti hann den inte komma med på Golf Digests senaste ranking över Nordens 100 bästa banor. Till kommande års rankinglistor ser dock Clas Christensson att banan ska klämma sig in i landets bredare toppskikt och etablera sig som ett besöksmål för golfare på väg mot den sydvästra sidan av Sverige.
– Jag tycker att vi hör hemma bland topp 20 i Sverige. Och jag tror att det ­kommer att bli en snabb och rolig resa för oss uppåt eftersom vi har skapat en bana som är fantastiskt rolig att spela. Det kommer att vara något som man väljer att ta en omväg förbi eller extra resa till, som en del i en weekend, där man också passar på att spela några av grannbanorna så klart.

Så här såg Skövde ut före renoveringen:Text: Eric Franzén • 2019-05-22
ArtiklarSkövde GKSvenska golfbanor
Scroll to Top