5de3e995ee28a

Artiklar

Banändringen som snabbade på spelet

Bodens gröna ytor testar ditt järnspel och puttning.

Text: Svensk Golf • 2019-02-25 Uppdaterad 2019-12-12

PLUS & MINUS:

PLUS: Skicket. En extremt välskött bana med en magisk höstsäsong.

MINUS: Breddgraden. Tyvärr dröjer våren gärna ett tag innan den kommer hit.

Banändringen som snabbade på spelet

Luleälven rinner majestätiskt fram – och förser Bodens GK i Sävast, en knapp mil från Boden, med vatten.
En å dit det pumpas in vatten från älven kallas Golfströmmen och slingrar sig fram genom anläggningen.
Vatten är aldrig en bristvara.
Därför är det en av landets grönaste banor.

Lägg därtill extremt engagerade banarbetare och ett rykte om att vara en av norra Sveriges bästa banor så gör det många intresserade. Trots att Bodens GK ligger långt norrut i en befolkningsmässigt rätt liten kommun lockade den under 2018 gäster från 187 olika klubbar.

Många golfklubbar har klubb­huset som ett nav men på Bodens GK är det tydligare än på många platser.
Från den stora uteserveringen ser man 18:e, nionde och femmans greener samt utslagen på ettan, sexan och tian.
Och till vänster hela det vattenhinder som Luleälven utgör.

Banan är inte särskilt lång (5 513 meter från gul tee) och ligger på en begränsad yta omgärdad av älven och riks­väg 97.
Men korta hål behöver inte betyda lätt golfbana. På många hål gäller snarare att tänka golf än att dunka ut en drive så långt du kan.

Någon ger rådet att tänka hålen bakifrån och bygga spelet kring var du vill ligga när det är dags för inspel mot green. Svårigheterna ligger nämligen kring greenerna som är ganska små, undulerade och rätt snabba. Om du spelar här när greenytorna nyligen vältats gäller det att putta försiktigt. Inspel kan därför ibland vara nog så taktiska att placera strax innan green.

Greenerna på hål 7 och hål 18 är erkänt svåra – och många spelare har darrat på dem, inte minst på 18:e inför fullsatt restaurang…

Norrlands Riviera

Banändringen som snabbade på spelet

För ett antal år sedan bestämdes att göra om ruffen till semiruff. Efter den ändringen blev spelet snabbare och greenfeespelare behövde inte stressas av att leta boll.

Överhuvudtaget arbetar Bodens GK hårt med att göra banan gästvänlig med ständiga små förbättringar med det syftet.

Senaste lite större förbättringen var 2017 när man byggde om tolvan så att en tidigare dold bunker, som fått många förstagångsbesökare att sucka, blev synlig från tee.

"Allt beröm vi får sporrar"

”Det är banan som är det viktigaste på en golfklubb. Utan den är vi inget. Allt beröm vi får sporrar. Jag säger till mina banarbetare att hellre vara noga med alla detaljer än att skynda på. Favorit­hål? Hm, layoutmässigt tolvan även om det är näst lättast, lite Skottland över hålet. Sexton, en svag dogleg med vatten hela högersidan, är också fint.”

– Christer Hedlund, banchef som jobbat på klubben i 26 år: 


Text: Svensk Golf • 2019-02-25
ArtiklarBodens GKSvenska golfbanor
Scroll to Top